Inwoners hebben het laatste woord


Een uniek proces in Nunspeet: de burger gaat bepalen hoe het Edzard Koningpark er uit gaat zien na renovatie. (Foto: Dick Baas)
Een uniek proces in Nunspeet: de burger gaat bepalen hoe het Edzard Koningpark er uit gaat zien na renovatie. (Foto: Dick Baas) (Foto: )

Inwoners hebben het laatste woord

Dick Baas

Herontwikkeling Edzard Koningpark

Het zomerreces is bijna voorbij. De agenda's voor de commissievergaderingen in september zijn al gepubliceerd. Voor de commissie Ruimte en Wonen staat een uiterst interessant onderwerp op de agenda. Versterking van de lokale democratie door inwoners zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leefomgeving. Pilot is de herontwikkeling van het Edzard Koningpark.

NUNSPEET - Het college van B en W wil, conform het coalitieakkoord, de lokale democratie versterken en inwoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven over de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving. Een andere bestuursstijl, waarbij de gemeente de kaders en het proces vormgeeft, maar de uitkomsten overlaat aan de inwoners.

Om te experimenteren met deze vorm van burgerparticipatie is gekozen voor het project 'Renovatie Edzard Koningpark'. Dit park is toe aan een renovatiebeurt om het weer toekomstbestendig te maken. Daarvoor moet een plan gemaakt worden.

Plan maken

In dit experiment is het de bedoeling dat dit plan gemaakt en gedragen wordt door de omwonenden en de gebruikers. De gemeente faciliteert, betaalt de kosten van dit proces en voert uiteindelijk, in samenwerking met bewoners en gebruikers de renovatie uit zoals het door hen is bedacht.

De gemeente stelt wel enkele kaders zoals duurzaamheid, veiligheid, behoud groen en toegankelijkheid voor mindervaliden. Monumentale bomen moeten blijven. Meer verstening is niet gewenst en het park moet praktisch onderhouden kunnen worden.

Het participatieproces start met een aantal kennismakingsbijeenkomsten. vijf doelgroepen: ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen en directe omwonenden. Gezocht wordt naar mensen die actief betrokken willen worden in een projectgroep. Dan wordt op 12 oktober een brainstorm georganiseerd in het park. Dat gebeurt in een ontspannen sfeer. Hulp is er van het adviesbureau Spectrum.

De projectgroep maakt vervolgens een aantal scenario's. En uiteindelijk komt er een renovatieplan. Dat wordt aangeboden aan de gemeente ter kennisname. Vaststelling of goedkeuring is niet aan de orde, want afgesproken is dat de bewoners het plan bepalen en niet de gemeente. Vervolgens zal in 2020 het park worden gerenoveerd. Financieel is er 100.000 euro uitgetrokken. In ieder geval moeten er een aantal herstelwerkzaamheden uit bekostigd worden. Als de uitvoering meer budget vraagt moet op zoek gegaan worden naar externe geldschieters.

Historie

Het park is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw aangelegd bij de ontwikkeling van de woonwijk De Brake. De naamgeving dateert van 30 oktober 1991. Toen kreeg het hertenpark De Brake de naam Edzard Koningpark. Er was een Edzard Koningstraat bedacht, maar dat werd de Jos Lussenburglaan.

Commissievergadering is op maandag 9 september.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden