Marleen Kragt (coördinator Present), Wiebe Oosterhaven (groepenbegeleider Present), Rutger Lieffijn en Frank v.d. Voort (vorige Bruggenbouwer)
Marleen Kragt (coördinator Present), Wiebe Oosterhaven (groepenbegeleider Present), Rutger Lieffijn en Frank v.d. Voort (vorige Bruggenbouwer) (Foto: )

Rutger Lieffijn Bruggenbouwer nr. 7

door de redactie

'Hij brengt mensen bij elkaar'

Bruggenbouwer van de maand is Rutger Lieffijn, sinds 2014 algemeen directeur van de schoolvereniging CNS. Elke maand wordt de Bruggenbouwersbokaal doorgegeven aan een persoon die een belangrijke plek heeft in het sociaal domein.

NUNSPEET - Rutger Lieffijn bruist van de ideeën die als uiteindelijk doel hebben om mensen bij elkaar te brengen. Hij bemiddelt, informeert en adviseert. Rutger is een schoolleider die zich inzet voor passend onderwijs binnen Nunspeet. Rutger is in zijn functie een kartrekker en mede-organisator van verschillende initiatieven. Hij heeft de verbindingen gelegd tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Met plezier vertelt hij hoe mooi het is dat ze met elkaar in een Integraal Kind Centrum (IKC) komen waar ze samen groeien. Een IKC is een voorziening, waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en jeugdzorg voor kinderen zijn samengevoegd. Een IKC is een voorziening voor kinderen waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.
Dit jaar neemt de Immanuëlschool van CNS als eerste deel aan het project 'Mijn school is Present'. Juist op school leren kinderen over hun toekomstige plek in de samenleving. Present begeleidt daarbij de school en/of de klas om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen buurt. Dit idee sluit aan bij burgerschapsvorming als een belangrijk kerndoel van het primair onderwijs. Het sluit ook aan bij de beweging dat maatschappelijke ondersteuning steeds meer vorm krijgt in wijk en buurt, waarbij veel verwacht wordt van vrijwillige inzet van burgers en waarin scholen ook positief betrokken willen zijn op hun buurt. Present is actief in het ontwikkelen van methoden om diverse doelgroepen te bereiken. Zo ontwikkelde Present al eerder een werkwijze voor de inzet van gezinnen en voor het vormgeven van maatschappelijke stages. In beide voorbeelden ontdekten ouders en leraren in een nieuwe context nieuwe talenten van kinderen. Een zelfde effect wordt ook beoogd door scholen die met leerlingen Presentprojecten doen, namelijk om kinderen die maatschappelijke betrokkenheid te leren door het te doen, en volwassenen leren dáár weer van.
Deelname kan betekenen dat kinderen al jong kennis maken met dit actieve burgerschap door het in de praktijk te brengen in hun eigen buurt. In samenwerking met de school begeleidt Present ook de oriëntatie van de klas op alle mogelijkheden die er zijn om zich in te zetten, het ontdekken van de eigen talenten en de keuze voor een project in de eigen buurt. Present begeleidt hun ontmoeting met bijvoorbeeld bewoners van een woongroep voor mensen met een beperking, cliënten van een zorgboerderij of ouderen in een verzorgingstehuis. Present werkt hiervoor nauw samen met de professionals.
Meer over de Bruggenbouwers: presentnunspeet.nl. Daar is ook meer informatie te vinden om als school mee te doen met 'Mijn school is Present'.

Meer berichten