Licentie Nationale Zwemdiploma's
Licentie Nationale Zwemdiploma's ((Fotocollage: Sportbedrijf Nunspeet))

Verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma's De Brake

NUNSPEET - De steekproef 'Licentie Nationale Zwemdiploma’s' door de NRZ is voor Sport- en Recreatiecentrum De Brake positief uitgevallen.

Om te bepalen of een zwemlesaanbieder voldoet aan de eisen van de Licentie Zwem-ABC wordt deze getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure?
Sport- en Recreatiecentrum De Brake heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze eisen.
De Nationale Raad Zwemveiligheid: “We zijn er trots op dat Sport- en Recreatiecentrum De Brake er voor kiest om te blijven voldoen aan de (nieuwe) kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Samen staan voor het borgen van veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs'. 

Meer berichten