Foto: CDA Nunspeet / JM.
Foto: CDA Nunspeet / JM.

CDA Nunspeet wil overdekte parkeerplaats met zonnepanelen op de Wiltsang

NUNSPEET - De CDA-fractie heeft in juni het idee ingebracht om de nieuwe parkeerplaats bij het sportpark te gaan overdekken en het dak te gebruiken voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen. Erik Schipper, namens CDA Nunspeet: ''Daar werd niet echt door het college op gereageerd, reden voor de CDA-fractie nu aan het college vragen over de haalbaarheid van dat voorstel te stellen.''
De gemeente Nunspeet heeft in maart 2015 met het ondertekenen van het Gelders Energie akkoord zich verbonden aan het halen van een aantal doelstellingen op het gebied van energiebesparing -en energieopwekking. Concrete meetpunten zijn daarbij in 2025 50 procent duurzame energieopwekking en -gebruik en in 2050 100 procent. Erik Schipper: ''Het halen van deze doelstelling is een enorme uitdaging, een uitdaging die, gegeven de omgevingsinvloeden van klimaatverandering en regelgeving, steeds verder in een keurslijf wordt geperst. Dat betekent dat de tijd van 'hoe gaan we het nu doen' echt omgezet moet gaan worden naar 'zo gaan we het doen'. En elk initiatief om de doelstellingen te halen zijn daarbij welkom en vragen om een positieve benadering.''
Een eerste berekening van de capaciteit van zo'n zonnepanelendak geeft volgens het CDA Nunspeet aan dat het reëel is uit te gaan van plaats voor circa 1600 panelen x 320 Wp = 512000 Wp vermogen met een opbrengst van 460800 kWh. ''En dat is een nog hogere opbrengst dan op het dak van het zwembad/sporthal.''
Erik Schipper: ''Uiteraard komen bij het realiseren van een dergelijke voorziening, die overigens ook in de gemeente Harderwijk wordt gebouwd, de kosten daarvan in beeld. En juist op dat punt is een vergaande samenwerking met de Nunspeetse Energie Coöperatie van groot belang. Samen optrekken en de kosten zoveel mogelijk nu verdelen. Nu niet aanleggen maar later noodgedwongen wel, levert immers altijd meerkosten op.''

Meer berichten