Conferentie 'Belofte aan Nunspeetse kind' succesvol


De voorbereidingscommissie wordt aan eind van de conferentie bedankt door wethouder Leen van der Maas.
De voorbereidingscommissie wordt aan eind van de conferentie bedankt door wethouder Leen van der Maas.

Conferentie 'Belofte aan Nunspeetse kind' succesvol

NUNSPEET - In Veluvine kwam woensdagmiddag 16 oktober een grote vertegenwoordiging uit onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en gemeente samen om met elkaar de dialoog aan te gaan over 'De Belofte aan het Nunspeetse kind'. Deze belofte bevat een aantal intenties die door deze organisaties in 2016 zijn opgesteld om te komen tot betere samenwerking in de opvang en zorg van de kinderen uit de gemeente Nunspeet.
Deze belofte vormt een essentieel onderdeel van de Onderwijsagenda 2017-2021 die begin 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. Een select gezelschap had de voorbereiding ter hand genomen en een inspirerend programma in elkaar gezet. Bijzonder moment kwam toen een aantal kinderen de belofte voorlazen vanuit hun perspectief. De volwassenen in de zaal kregen op dat moment een goede spiegel voorgehouden waar het uiteindelijk om draait.
In verschillende workshops is daarna ervaren hoe lastig het kan zijn om samen te werken vanuit die verschillende organisatie die elk zo hun eigen belangen, verantwoordelijkheden en afwegingen hebben. Grootste conclusie na afloop was dat iedereen zich inzet met de beste bedoelingen voor de kinderen, maar dat de verschillende organisatie dat niet in alle gevallen op de juiste manier met elkaar hebben doorgesproken. Niet alle partijen die rondom de kinderen staan delen hetzelfde beeld of de mogelijke oplossingsrichtingen. Samenwerken blijkt ook hier zeer cruciaal te zijn en vooral dan met de nieuwsgierigheid naar de beelden van de andere partijen. Toevallig of niet waren dit ook de woorden die zowel wethouder Gert van den Berg, die de opening mee verzorgde, als wethouder Leen van der Maas, die de sluiting mee verzorgde, ook verschillende keren in de mond hebben genomen.
Deze conferentie is een eerste aanzet om te komen tot een 'Belofte 2.0' zoals deze tijdens de middag steeds vaker werd genoemd. Wat dat is zeker duidelijk geworden, de belofte is aan een concretisering toe om alle organisaties nog meer op elkaar betrokken te krijgen. Wordt dus vervolgd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden