Informatieve inloopavond wegwerkzaamheden Harderwijkerweg

HULSHORST - De gemeente Nunspeet hield op 17 oktober en extra inloopavond in Dorpshuis De Wieken) over de werkzaamheden op de Harderwijkerweg. Tijdens deze avond kwamen diverse zaken aan bod en zijn afspraken gemaakt.

Er is een omleidingsroute aan de noordzijde van de Harderwijkerweg ingesteld. Aan de zuidzijde blijft de verkeerssituatie op de wegen 'Onder de Bos' en het Molenpad nog lastig. Voor 'Onder de Bos' houdt de gemeente komende week in de gaten of de situatie door de omleiding verbetert of dat er extra maatregelen moeten worden genomen.
Voor het Molenpad (ligt centraler) is nagedacht over het afsluiten van de weg, het aanbrengen van rijplaten en/of een verkeerslichtinstallatie en het instellen van eenrichtingsverkeer. De gemeente sluit het Molenpad niet volledig af, omdat de bereikbaarheid dan onvoldoende is. Er wordt nagedacht over het aanbrengen van rijplaten en het instellen van eenrichtingsverkeer. Dit kan per fase wijzigen. De bereikbaarheid van aanwonenden wordt dan op relatief eenvoudige wijze verbeterd en de bermen worden beschermd. Bij het aanbrengen van verkeerslichten is de kans op vernieling aanwezig en het negeren van rood licht vanwege de grote afstand. De
gemeente blijft monitoren of bovenstaande oplossing voldoet of dat er toch tijdelijke verkeerslichten moeten komen.

De bermen van de Varelseweg zijn slecht geworden door het verkeer en de regen van de afgelopen twee weken. Gevaarlijke situaties worden door de gemeente hersteld en nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden alle bermen bekeken en waar nodig hersteld.

De gemeente onderzoekt op korte termijn welke maatregelen genomen worden om de situatie voor fietsers optimaal veilig te houden. Denk aan het gedeelte aan de zuidzijde van de Harderwijkerweg vanaf de Akkerweg in de richting van het dorp. Hulpdiensten moeten er altijd door kunnen, maar auto's moeten daar vermeden worden. Er is gesproken over het aanbrengen van rijplaten naast het fietspad. Hiermee wordt de fietser een uitwijkmogelijkheid geboden als een auto toch gebruik maakt van het fietspad (ook al is dit niet toegestaan). Het aanbrengen van rijplaten maakt het aantrekkelijk voor de automobilist om het fietspad te gebruiken. Zogenaamde geleidebakens/schildjes direct naast het fietspad die verwijderd kunnen worden, lijkt een oplossing. Hulpdiensten kunnen er dan langs en het gebruik van auto's wordt sterk ontmoedigd. Eén van bovenstaande maatregelen wordt zo snel mogelijk doorgevoerd.

Verder is gesproken over een pasjessysteem, waarbij de bewoners een ontheffing krijgen om geen gebruik te hoeven maken van de omleiding. De gemeente bekijkt op korte termijn de mogelijkheden.

De gemeente Nunspeet zet extra in op handhaving en heeft ook de politie gevraagd deze situatie goed in de gaten te houden. Tot slot vraagt de gemeente iedereen rekening te houden met deze tijdelijke situatie en de snelheid te matigen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeert aannemersbedrijf Van Gelder over de voortgang en waar men rekening mee dient te houden. Dit gebeurt via WhatsApp. Tip. Voeg het nummer van de uitvoerder (06-14324276) als nieuw contact toe en stuur naam en huisnummer naar dit nummer. Men ontvangt dan een bevestiging. Men kan dit nummer ook bellen als er nog vragen zijn. Men kan ook contact opnemen met R. Klerks via het Klantcontactcentrum van de gemeente: tel. (0341) 259911.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden