SGP stelt vragen over werkzaamheden Hulshorst

HULSHORST/NUNSPEET - De SGP-fractie in de gemeente Nunspeet heeft vragen gesteld over de werkzaamheden die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden in Hulshorst. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder: "Als er een weg afgesloten wordt is dat altijd vervelend, maar soms is het niet anders. Dát deze weg wordt afgesloten is wat ons betreft geen probleem, als er maar helder over gecommuniceerd wordt. En aan die communicatie lijkt het in dit geval te schorten."
De SGP-fractie zegt hierover 'veel signalen ontvangen van ondernemers en particulieren'. Polinder: "De ondernemers uit het gebied spreken van een laat opgestart communicatietraject en van onduidelijkheid over het begin, de aanpak en de omvang van de werkzaamheden. Deze onduidelijkheid heeft behoorlijke impact op deze ondernemers, zij geven aan dat het voor hen moeilijk is om op deze manier op tijd te anticiperen, waardoor klanten en leveranciers niet tijdig ingelicht konden worden. Ook particulieren hebben bij ons aangegeven veel onduidelijkheden te ervaren. Beide rijstroken zijn afgesloten en de bebording wordt als onduidelijk beleefd. Dit laatste hebben we ook zelf kunnen constateren."
Reden voor de SGP-fractie om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Polinder: "We hebben allereerst de vraag gesteld wat het college leert van dit traject voor de toekomst. Daarnaast hebben we gevraagd wat het college op korte termijn gaat doen om de onduidelijkheid, de hinder en de overlast terug te dringen. Zowel nu als in de volgende fasen. Tot slot hebben we gevraagd om met betrokken ondernemers het gesprek aan te gaan om te bezien welke stappen op korte termijn gezet kunnen worden om de hinder voor hen te beperken."
Het college zal naar verwachting op korte termijn reageren op de gestelde vragen.

Meer berichten