Schriftelijke Bijbelcursus Evangelisatie Commissie Nunspeet

NUNSPEET - De Evangelisatie Commissie in Nunspeet biedt de mogelijkheid gratis meer over de Bijbel te weten te komen. Bijvoorbeeld via één van de schriftelijke Bijbelcursussen. Er vindt geen bezoek aan huis plaats en de mensen worden niet telefonisch benaderd. Alles gebeurt digitaal, ook de correctie van de ingestuurde lessen. Mondeling contact is, als men dat wil, overigens altijd mogelijk.
De Bijbel is nog steeds het bekendste en meest gelezen boek ter wereld. Vele eeuwen hebben mensen in de Bijbel gelezen. Het is tot op heden een veelbesproken boek. Velen zijn er door getroost, maar velen hebben zich er ook aan geërgerd. Kortom, een boek dat mensen aangesproken heeft en nog aanspreekt. Misschien wel het meest, omdat de Bijbel antwoord geeft op vragen die ieder mens van tijd tot tijd heeft. Vragen als: Wat is de zin van mijn leven? Waar kom ik vandaan? Is er leven na de dood? Bestaat God?
De online-cursus bestaat uit lessen die in een eigen tempo gevolgd kan worden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Maar er kan ook gewoon per post deelgenomen worden aan de Bijbelcursus: men krijgt dan de les opgestuurd (met retourenveloppe), welke daarna door een commissielid wordt nagekeken waarna een nieuwe les wordt toegezonden. Zo kan men ook zonder computer aan de Bijbelcursus deelnemen.
De gratis cursus of een proefles kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar: sbc.pzecnunspeet@kliksafe.nl

Meer berichten