Foto: SD Pictures

Nunspeters kunnen zelf vuurwerkvrije zones aanvragen

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet faciliteert inwoners om een vuurwerkvrije zone in te richten in hun eigen straat, plein of speeltuin. Tot 1 december kan er een formulier ingevuld worden op www.nunspeet.nl om een vuurwerkvrije zone aan te vragen. De gemeente controleert en beoordeelt de aanvraag.
Binnen de vuurwerkvrije zone wordt niet gehandhaafd door gemeente en politie. Dat is de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. Om de buurt te ondersteunen stelt de gemeente borden/posters ter beschikking om de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan te geven.
Via www.nunspeet.nl/vuurwerkvrijezone kan men een verzoek tot een vuurwerkvrije zone indienen bij de gemeente. De initiatiefnemer verzorgt een handtekeningenlijst waarmee hij of zij aantoont dat alle bewoners binnen de zone het initiatief ondersteunen, hij/zij omschrijft welke afspraken met de bewoners binnen de zone zijn gemaakt en vult het aanvraagformulier op de website voor 1 december volledig in.
De gemeente controleert en beoordeelt de aanvraag en neemt zo spoedig mogelijk na 1 december contact op met de initiatiefnemer. Wordt de aanvraag goedgekeurd dan stelt de gemeente posters en borden ter beschikking om de vrijwillige vuurwerkvrijezone aan te geven.
Een gemeentewoordvoerder: ''Tijdens Oud en Nieuw vallen er onnodig vuurwerkslachtoffers. Hoofd en handen worden vaak getroffen en met name ogen en vingers moeten het ontgelden. Daarnaast is het conform het klimaatakkoord ons streven om het milieu en het klimaat te verbeteren.
''Zo lang we maar met elkaar vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voorzichtig omgaan met vuurwerk en carbid. Met gezond verstand en een goede wil is het zeker mogelijk om met elkaar een gezellig, feestelijk en vooral veilige jaarwisseling te vieren.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden