B en W Nunspeet zetten oud-burgemeester in voor toekomstplan Kulturhus

ELSPEET - Het college van B en W van Nunspeet heeft besloten om - op verzoek van de gemeenteraad - een externe procesbegeleider in te zetten om te komen tot een breed gedragen invulling van het Elspeter Kulturhus. Er is al vele jaren sprake van een moeizame exploitatie waardoor het oorspronkelijke idee - het ten behoeve van de lokale gemeenschap onder één dak samenbrengen en doen samenwerken van een breed scala aan organisaties en instellingen op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en dienstverlening - onder druk staat.
Het college is van plan om te komen tot een gezonde exploitatie door het Kulturhus aan te kopen en het weer door te verhuren aan zorgcentrum Oranjehof. Een groep initiatiefnemers vanuit de Elspeter gemeenschap heeft een alternatief plan ontwikkeld voor de toekomst van het Kulturhus omdat ze zich zorgen maakt over het feit dat in het plan van Oranjehof het Kulturhus niet meer voor de 'brede gemeenschap' beschikbaar is. Het college van B en W heeft het alternatieve plan beoordeeld. Alhoewel er veel waardering is voor dit alternatieve plan en de inzet van de initiatiefgroep zet het college vraagtekens bij de (financiële) haalbaarheid van de voorgestelde opzet.
Op maandag 11 november vergadert de raadscommissie Ruimte en Wonen over dit onderwerp. De gemeenteraad heeft aangegeven graag een 'breed gedragen' invulling van het Kulturhus te willen zien, en dat het van belang is dat betrokken partijen daarover met elkaar in gesprek gaan. Het college heeft F.A. de Lange (oud-burgemeester Elburg) bereid gevonden om als onafhankelijk procesbegeleider de gesprekken met betrokkenen te gaan leiden. De keuze voor De Lange is met instemming van alle betrokken partijen akkoord bevonden.
Wethouder Gert van den Berg heeft vertrouwen in deze aanpak: "Het doel van de gesprekken is een verkenning naar een breed gedragen invulling van het Kulturhus, maar wel met een gezonde exploitatie. We streven ernaar in de commissie en raad van december tot definitieve besluitvorming te komen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden