De fractieleden van Gemeentebelang Nunspeet. (Foto: Gemeentebelang)
De fractieleden van Gemeentebelang Nunspeet. (Foto: Gemeentebelang) (Foto: : )

'Leefomgeving mooi of zooi?', is vraag op avond

door de redactie

Gemeentebelang houdt op 12 februari een themabijeenkomst over de vraag: 'Is onze leefomgeving mooi of een zooi?' Het doel van de bijeenkomst is om met inwoners van gedachte te wisselen over de invloed van de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving.

NUNSPEET - Marc Konings, fractievoorzitter Gemeentebelang: ''De media staan er vol van: politici en wetenschappers die maatregelen voorstellen om de leefomgeving duurzamer te maken en te behouden voor de toekomst. En in juni 2020 moet er een plan in Den Haag liggen waarin onze regio laat zien hoe men invulling gaat geven aan het opwekken van duurzame energie. Met andere woorden, waar kiezen wij voor op de Veluwe? Zonnevelden, windmolenparken of energielandgoederen? Wat zijn de kansen en mogelijkheden? En hoe gaat onze leefomgeving er dan uitzien?''
Gemeentebelang Nunspeter meldt voorstander van maatregelen te zijn die nodig zijn om de duurzaamheid van onze aarde te borgen. Konings: ''Maatregelen op dat gebied moeten echter wel goed doordacht en breed gedragen zijn''. En daarom wil Gemeentebelang de inwoners in de discussie betrekken, ''want zij gaan straks de directe gevolgen van de voorgestelde maatregelen voelen in de portemonnee en zien in de directe leefomgeving''.
Na een inleiding door professionele sprekers volgt eri een discussie volgen aan de hand van stellingen over wat wel en niet gewenst is als het gaat over energietransitie, circulaire economie en de gevolgen van klimaatverandering. 'Hoe gaan we ons afval zo veel mogelijk scheiden?' 'Leveren we landbouwgrond in voor zonnevelden of windparken?'
Iedereen wordt door Gemeentebelang uitgenodigd om mee te discussiëren en de uitkomsten geven wij aan de verantwoordelijk wethouder.
De themabijeenkomst 'Onze leefomgeving mooi of een zooi?' is op woensdag 12 februari om 19.30 uur in Landgoedhotel Villa Vennendal. Aanmelden kan via www.nunspeet-gemeentebelang.nl, of corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl.

Meer berichten