Uitbreiding woonplekken in Seewende

De opzegging van de huur en het vertrek van WZU Veluwe uit het pand Seewende in Nunspeet naar een andere locatie, biedt Zorgverlening Het Baken de mogelijkheid tot uitbreiding en vernieuwing. Na een uitgebreid traject van voorbereidingen vinden deze maand al de eerste interne verbouwingen plaats. Na een half jaar moeten alle verbouwingen, die gefaseerd worden uitgevoerd, afgerond zijn.

NUNSPEET - Op basis van onderzoek naar de mogelijke bestemming van de vrijgekomen ruimte en de totale behoefte aan zorgplaatsen in de gemeente Nunspeet, heeft Het Baken besloten de zorg in zijn geheel te concentreren in het gebouw Seewende. Dat betekent dat ook de bewoners van woonzorgboerderij Klein Rhijnvis in Hulshorst binnenkort verhuizen naar Seewende. Anticiperend op de beschikking die we krijgen over het hele gebouw en de toekomstbestendigheid, heeft de organisatie in een eerder stadium doen besluiten afscheid te nemen van locatie Klein Rhijnvis.

36 zorgplaatsen

Herman van Huffelen, directeur bedrijfsvoering van Het Baken: ''Met het vertrek van onze huurder komt er een capaciteit vrij van 36 zorgplaatsen. Dat vraagt enige aanpassing. Samen met een architect en verschillende werkgroepen hebben we gekeken naar een herverdeling van het pand. De vrijgekomen appartementen worden opgeknapt, er wordt slimme techniek toegepast (domotica) en verschillende ruimtes worden verbouwd om te voldoen aan onze visie op kleinschalig wonen, zodat we een prettige en veilige thuisomgeving creëren voor iedereen. Mensen met een somatische (=lichamelijke) aandoening kunnen binnenkort verhuizen naar de ruime, gemoderniseerde appartementen.''

Plan voor tuin

Na de zomer van dit jaar moeten alle aanpassingen in het pand gereed zijn en hebben alle bewoners, daar waar van toepassing, hun nieuwe appartement betrokken. Ook buiten het pand vinden aanpassingen plaats en is er oog voor groen en voldoende beweegruimte. Hiervoor is een landschapsarchitect ingeschakeld, die een ontwerp en inrichtingsplan voor de tuin gaat opstellen. Het prikkelen van de zintuigen door kleur, geur en een diversiteit aan planten, bomen en dieren is een belangrijk aandachtspunt.

Door de herverdeling en het creëren van meerdere communities (kleinschalige woon-, werk en leefgemeenschappengroepen) ontstaat er ook uitbreiding van woonplekken. Voor wie zich oriënteert op een nieuw thuis in een woonzorgcentrum kan hiervoor direct bij Seewende terecht.

Informatie

Voor meer informatie: Cliënt Service Bureau op tel. (088) 2581009.

zorgverlening-hetbaken.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden