Marc Abuys en zijn oom Richard tonen info over adders en amfibieën. (Foto Dick van der Veen)
Marc Abuys en zijn oom Richard tonen info over adders en amfibieën. (Foto Dick van der Veen) (Foto: )

Zorgen werkgroep over natuur Veluwe

Dick van der Veen

Workshops en les op basisscholen

Intensief beheer van het heideareaal op de Veluwe en te breed maaien beschadigen belangrijke bodemorganismen, kwetsbare kosmossen en zegges. Het is helaas niet altijd herstelbaar. Het is noodzakelijk om bepaalde percelen niet te bemaaien of in ieder geval met lichtere machines.

NUNSPEET – Begin met Marc Abuys van de vergroenende kennisorganisatie Anura & Lepidosauria niet over het onttrekken van voedingsstoffen aan de bodem, want dan krijg je een hele lading van kritiek aan verantwoordelijke instanties over je heen. ,,Op grote delen van de Veluwe kun je door verkeerd beheer geen adder, gladde slang, hagedis of heikikker meer vinden. Kweken en herintroduceren is pure noodzaak, Maar eerst en vooral het opkrikken van kennis, te beginnen bij de basisscholen."

Marc loopt zo'n 35 jaar mee in het veld, steekt sloten energie en tijd in de materie. Deze maand vinden diverse inventarisaties plaats. In de loop van 2020 verschijnen forse naslagwerken, wordt gewerkt aan de afronding van velddata en analyses die met name verspreidingstrends en populatiedynamiek vertonen van genoemde soorten.
,,Terreinbeheerders kenden vroeger vlinders bij naam. Daar hoef je nu niet meer om te komen. Als je het over een vuurvlinder hebt kijken mensen je met open mond aan. Laat staan dat ze je informatie kunnen geven over habitat." Het is niet allemaal kommer en kwel, laat Marc weten. De interesse bij kleine beheerders vooral is er. Hij scherpt zijn organisatie aan met workshops. ,,We bieden veldlessen aan op basisscholen rond natuurbeheer en beschermde soorten. Hebben lespakketten samengesteld. Inmiddels hebben we er ruim 60 gegeven in een werkgebied, de Noord Veluwe, dat onlangs is uitgebreid naar de Oost Veluwe rond Klarenbeek, Empe en Voorst. Op een leeftijd van 9 à 10 jaar zijn kinderen enthousiast. Kunnen ze zich al opwinden over een stukje mos. Als ze 14, 15 jaar zijn verdwijnt die interesse weer snel."
De Dellen Epe-Heerde, De Haere en de Wezepse heide zitten al anderhalve decennia onder de loep. Het heeft inzicht gegeven rond kwetsbare schraallandfauna en achteruitgang van biotoopstructuren." In Drenthe, op sommige delen van de Veluwe is de adder nog traceerbaar, maar in de eigen regio nauwelijks.
Anura werkt nauw samen met scoutinggroepen. ,,Bij de welpen kunnen ze nog in een boom klimmen. Daarbuiten hebben kinderen onvoldoende spiermassa voor zulke dingen. Het kost moeite om ze los te weken van de mobiele telefoon."
In meer algemene zin is het ontbreken van aaneengesloten natuurgebieden funest voor bijvoorbeeld vlinders en sprinkhanen. Natuurbeheerders zien recreanten het liefst terug in de tent, omdat verstening van steeds luxere accommodaties de natuur de das om doet. ,,Niet langer focussen op dieppaarse heide, oog voor diversiteit in vegetatie. We leren natuurstagiaires reptielen en amfibieën te herkennen en te observeren naast voorkomende insecten en vegetatietypen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden