Evert Leusink, fractievoorzitter van de ChristenUnie Nunspeet (Foto: ChristenUnie Nunspeet)
Evert Leusink, fractievoorzitter van de ChristenUnie Nunspeet (Foto: ChristenUnie Nunspeet) (Foto: Picasa)

'Geef huurwoningen in kernen aan inwoners'

De ChristenUnie Nunspeet wil dat inwoners van Elspeet, Hulshorst en Vierhouten voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen in hun eigen woonkern. Ook wil de partij dat grote woningen bij voorrang aan gezinnen met kinderen worden toegewezen.

NUNSPEET - De ChristenUnie diende met het CDA bij de raadsvergadering twee moties in om deze doelen te bereiken. VVD en PvdA/GroenLinks steunden de moties. Beide moties werden echter verworpen, omdat Gemeentebelang en SGP tegen stemden. De wethouder zegde wel toe hierover afspraken te maken met Omnia Wonen.
Omnia Wonen heeft in de kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten een beperkte voorraad sociale huurwoningen. De ChristenUnie wil dat deze zoveel als mogelijk beschikbaar moeten blijven voor eigen inwoners.
Evert Leusink, fractievoorzitter van de ChristenUnie: ‘'Er was nu helaas geen raadsmeerderheid voor een aanpassing van de Huisvestingsverordening, omdat Gemeentebelang en SGP ons voorstel niet steunden. Daarmee worden de inwoners van Elspeet, Hulshorst en Vierhouten en de gezinnen met kinderen op achterstand gezet bij de toewijzing van woningen. Dat is erg jammer.'’

Meer berichten