Bestuursleden Ron de Bruijn en Willeke Eskes van Gemeentebelang hebben een bezoek gebracht aan de schaapskudde Elspeter Heide.
Bestuursleden Ron de Bruijn en Willeke Eskes van Gemeentebelang hebben een bezoek gebracht aan de schaapskudde Elspeter Heide. (Foto: Gemeentebelang Nunspeet)

Gemeentebelang bezoekt schaapskudde

NUNSPEET -  Bestuursleden Ron de Bruijn en Willeke Eskes van Gemeentebelang Nunspeet hebben een bezoek gebracht aan de schaapskudde Elspeter Heide en herder Daphne van Zomere . Het bezoek stond in het kader van de plannen rondom het realiseren van een nieuwe Schaapskooi.

Met name het dierenwelzijn, de milieueisen en de parkeervoorzieningen zijn van groot belang als de plannen verder worden uitgewerkt. Ook is belangrijk dat er een woning voor de herder in de directe omgeving komt zodat de kudde goed in de gaten kan worden gehouden en dat de schapen waar nodig direct aandacht kunnen krijgen. Ron: “De huidige locatie binnen de kern is op lange termijn niet ideaal en we moeten wel alle begrazingsgebieden goed kunnen bereiken. Samen met de gemeente zijn we op zoek naar een goede maar ook betaalbare locatie.”

Ook is gesproken over de financiële situatie van de schaapskudde. Na enkele moeizame jaren ziet deze er goed uit. Door subsidie, de vergoeding voor de begrazing, sponsoring maar ook de opbrengsten uit veel eigen activiteiten zijn de inkomsten wat toegenomen. Ron: “De kosten zijn redelijk onder controle omdat Daphne veel administratief werk zelf doet, dat scheelt heel veel!. Dat alles geeft een goede basis voor de toekomst''. 
Ten aanzien van de realisatie van een nieuwe stal is het van belang dat er voor de langere termijn zekerheid komt ten aanzien van de subsidie- en begrazingsinkomsten. Raadslid Pieter-Jan van Rossen: “Logische vraag! De kudde heeft een grote recreatieve uitstraling en is van groot belang voor het onderhouden van onze heidevelden. Wat Gemeentebelang betreft steunt de gemeente het uitbreiden van de kudde en het realiseren van de nieuwe kooi. Uiteindelijk hebben alle inwoners daar baat bij.”

Uiteraard is er ook gesproken over de aanwezigheid van de wolf op de Veluwe. Bestuur en herder van de kudde zien dit als een positieve ontwikkeling, maar uiteraard moeten de schapen wel beschermd worden. Daphne: “Wij kunnen nu niet meer werken met de flexibele hekken en gebruiken voorlopig alleen de vaste kralen, deze zijn goed te beschermen”. 
Het bezoek stond ook in het teken van de lammerperiode. Gemeentebelang heeft daarom een lammetje geadopteerd. Het bijna volledig zwarte ooitje hebben ze ‘Wolf’ genoemd.

Meer berichten