Meningen over inrichting van het park. Met WiFi voor of tegen bepalen lukte niet. Gewoon hand opsteken. Net zo gezellig. (Foto: Dick Baas)
Meningen over inrichting van het park. Met WiFi voor of tegen bepalen lukte niet. Gewoon hand opsteken. Net zo gezellig. (Foto: Dick Baas) (Foto: Dick Baas)

Steun voor plannen renovatie park

Dick Baas

Projectgroep gaat 16 maart alle inbreng verwerken

Burgerparticipatie bij Edzard Koningpark

Bij de herontwikkeling van het Edzard Koningpark heeft niet de gemeenteraad, maar de inwoner het laatste woord. Het is de hoogste trap op de ladder van de burgerparticipatie. Er zijn kaders gesteld en het budget bepaald. Na de brainstormsessie In oktober is de projectgroep enthousiast van start gegaan. Projectleider is Rosanne Kramer, Gerrit Dijkerman (Spectrum) begeleidt het proces. Medewerkers van de gemeente en deskundigen geven advies. Conclusie na de bijeenkomst van afgelopen zaterdag: het gaat goed!

Het Edzard Koningpark moet opgeknapt worden. Omwonenden en gebruikers mochten zelf plannen bedenken. Een projectgroep ging aan het werk. Idee was om een plan met varianten aan de buurt voor te leggen. Het werd uiteindelijk één plan, waarbinnen nog wat keuzemogelijkheden zijn. Afgelopen zaterdagmorgen werd het in De Ontmoeting gepresenteerd. Heel jong, jong en oud was aanwezig.

NUNSPEET - De projectgroep heeft 'lastige discussies' gevoerd, want er waren best wat discussiepunten. Wel of geen herten in het park? Hoe maak je het park veiliger? Een paar conclusies. De herten blijven en krijgen zelfs meer leefruimte. Een afgeschermd deel wordt ingericht als 'kraamkamer'. Er komt een ander hekwerk rond het park. De vijver blijft en wordt uitgebaggerd. De bagger kan gebruikt worden om wat hoogteverschillen te creëren. . Voor het grootste deel verdwijnt de beschoeiing. De bodem loopt langzaam af. De fontein blijft ook, maar wordt wel verduurzaamd.

Hondenuitlaatren

Voor de honden wordt een hondenuitlaatren gemaakt. Speeltoestellen worden aangepast, Zowel heel jonge als wat oudere kinderen moeten aan hun trekken komen. Heel belangrijk is ook de biodiversiteit met een bloemenveld. Sommige bomen worden gekapt. Die zijn met stip al aangegeven. Het park moet wat opener worden. Dat betekent ook een aangepaste verlichting. Het park moet een plek van ontmoeting worden. Dus bankjes. Maar hoe voorkom je overlast? Bij de ingang een bord met informatie over de schilder Edzard Koning en over de dieren die er in het park zijn.

Discussie

De eensgezindheid was opvallend groot. Al waren er natuurlijk best wel kritische vragen. Met hand opsteken werd gepeild over vragen als: 'Is er voldoende groen? Zijn er voldoende speelmogelijkheden? Is de veiligheid voldoende?' Ook was er een vraag of er een jaarlijks parkfeest voor de buurt moet worden gehouden. Één jongen had bedenkingen; 'Wat vinden de dieren daarvan?' Hij kreeg applaus.

Meer berichten