Cameratoezicht in het centrum van Nunspeet kan betekenen dat de Markt in de gaten gehouden wordt. (Foto: Archief Dick Baas)
Cameratoezicht in het centrum van Nunspeet kan betekenen dat de Markt in de gaten gehouden wordt. (Foto: Archief Dick Baas) (Foto: Dick Baas)

Is cameratoezicht centrum wel nodig?

Cameratoezicht vindt alleen plaats waar het nodig is

Dick Baas

Interessant onderwerp in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur op 12 maart: is publiek cameratoezicht in het centrum van Nunspeet nodig? De leiding van het politieteam Veluwe Noord zegt alvast dat politiecijfers de noodzaak niet ondersteunen. Maar de teamleiding is wel aanwezig bij de behandeling in de commissie.

NUNSPEET - Keurig gezegd: publiek cameratoezicht richt zich op openbare plaatsen voor de handhaving van de openbare orde. In Nunspeet is tot op heden geen gebruik gemaakt van publiek cameratoezicht. Voor het inzetten zijn de Dorpsstraat, Stationslaan en stationsomgeving (waaronder het Transferium) mogelijke openbare plaatsen waar camera toezicht kan worden ingevoerd. De leden van de commissie Algemeen Bestuur hebben een Notitie Publiek Cameratoezicht in het openbaar gebied ontvangen. Daarin staan de wettelijke regels voor het gebruik van camera's. De Gemeentewet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet op de politiegegevens zijn van toepassing. Beelden mogen maximaal vier weken worden bewaard, tenzij de gegevens nodig zijn bij de opsporing van een strafbaar feit.

Voordelen en nadelen

De notitie geeft de voordelen van cameratoezicht aan. Het leidt tot een groter veiligheidsgevoel bij de burger. Cameratoezicht kan bijdragen aan het beheersbaar houden van overlast. het werkt preventief, daders verliezen hun gevoel van anonimiteit. Nadelen zijn er ook: camera's maken inbreuk op de privacy van de inwoners. Door het plaatsen van camera's kan verplaatsing van criminaliteit en overlast naar andere buurten optreden.

De politie geeft aan dat cameratoezicht, gelet op het criminaliteitsbeeld niet nodig is. Als de gemeente toch camera's gaat installeren zal de politie dankbaar gebruik maken van de informatie die zo beschikbaar komt.

Jaarwisseling 2019-2020

Een ander onderwerp dat in de commissie Algemeen Bestuur aan de orde komt is de evaluatie van de jaarwisseling. Op het gebied van openbare orde hebben zich geen problemen voorgedaan. De schade aan gemeentelijke eigendommen is dit keer aanzienlijk. Opmerkelijk omdat de laatste jaren een dalende trend zichtbaar was. het bedrag is nu ongeveer 8000 euro tegen 2000 euro in de afgelopen jaren. Het betreft afvalbakken en verkeersborden en in Nunspeet en Hulshorst ruiten van bushaltes. De vernielingen zijn voornamelijk veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

Florion

Het schoolbestuur van Florion had gevraagd om opname van een school voor Vrijgemaakt Gereformeerd onderwijs in het Plan van Scholen. Dit is afgewezen. Het beroep van het bestuur is gegrond verklaard. Moet nu in beroep gegaan worden bij de Raad van State of moet de school maar opnemen worden in het plan van scholen. De beslissing van het ministerie bevat tegenstrijdigheden.

Meer berichten