Het duurt nog wel even, maar dan kunnen treinreizigers via de tunnel rechtstreeks naar het perron.
Het duurt nog wel even, maar dan kunnen treinreizigers via de tunnel rechtstreeks naar het perron. ((Foto: Jenco van Zalk))

Rotonde wel geschikt voor toekomst?

Megaproject moet wel doorgaan maar zorgvuldig

Dick Baas

De vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen verliep uiterst gedisciplineerd. Voorzitter, commissieleden en wethouder zagen elkaar niet, want er werd vergaderd in de vorm van een call-conference. Het belangrijkste onderwerp was het Realisatiebesluit verbetering Stationsgebied. Conclusie: er wordt in mei nog een keer over gepraat.

NUNSPEET - De vergadering was goed voorbereid. De leden van de commissie hadden hun vragen al schriftelijk kunnen indienen en hadden ook al de antwoorden van het college gekregen. Ook de schriftelijk ingediende inspraakreacties waren doorgestuurd naar de commissieleden.

Het was de bedoeling dat het realisatiebesluit in de raadsvergadering van april genomen zou worden, maar op voorstel van Gerrit Polinder (SGP) wordt het verschoven naar de raad van mei. Dit besluit voor het tot nu toe grootste financiële project in gemeente Nunspeet moet heel zorgvuldig genomen worden. Er zijn nog wat vraagpunten en daar zou in de commissie en raad van mei een antwoord op kunnen komen. Die mogelijkheid is er, want het besluit moet vóór 1 juni toegestuurd worden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De commissieleden van Gemeentebelang en VVD hadden geen behoefte aan uitstel van het besluit, de overige partijen steunden de vraag van de SGP (soms aarzelend) wel.

Als het realisatiebesluit wordt genomen dan wordt het Voorlopig Ontwerp plus uitgewerkt tot en Definitief Ontwerp.

Vraagpunten

Er waren nogal wat vragen over de noordelijke rotonde. Kan deze rotonde in de toekomst het verkeer wel aan, zeker als de woningbouw in Nunspeet toeneemt? De functie van de F.A. Molijnlaan kwam aan de orde. De 'verlengde' F. A. Molijnlaan wordt met een T-kruising aangesloten op de Stationslaan. De SGP had daar liever een rotonde gezien en is bang dat dit tot opstoppingen zal leiden en files tot in de tunnel. Er waren vragen over het vrachtverkeer en het landbouwverkeer op de Molijnlaan.

De eigenaar van Froyo/VVV had een idee ingediend om het pand te verplaatsen zo meer ruimte voor het openbaar vervoer te krijgen. Dit plan is nog niet meegenomen, maar wethouder Marije Storteboom gaat daar zeker nog over praten.

De scheiding tussen langzaam en snelverkeer is nog niet overal even duidelijk.

Overkapping

De trap die het langzaam verkeer in de tunnel verbindt met het perron krijgt geen overkapping. Het antwoord van het college geeft aan dat de kosten daarvoor volledig voor de gemeente komen. ProRail en NS hebben daar geen bijdrage toegezegd. ChristenUnie en CDA adviseerden de wethouder dit nog niet te schrappen, maar te kijken naar financiering. Zij neemt dit mee.

De commissie wil graag het nieuwe verkeersmodel, dat ontworpen wordt, zien voor raad mei, maar dat lukt niet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden