'Kijk naar milieueffecten drinkwaterbronnen'

NUNSPEET - De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor Aanvullende strategische voorraden (ASV) voor drinkwater in Gelderland de mogelijke deelgebieden voor drinkwaterwinning centraal te stellen. Daaruit kunnen verschillende combinaties van drinkwaterbronnen en deelgebieden worden samengesteld die gezamenlijk voldoende capaciteit voor de drinkwaterwinning bieden.

De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd tussentijds te adviseren over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport. De Structuurvisie Ondergrond van het Rijk vraagt aan provincies om Aanvullende Strategische Voorraden aan te wijzen, zodat er onder alle omstandigheden voldoende drinkwater is, ook als de vraag tot 2040 groeit. Voor Gelderland gaat het om een extra capaciteit van maximaal 45 miljoen m3 drinkwater per jaar. Provinciale Staten van Gelderland wijzen de gebieden met bijbehorende bescherming aan in een provinciale verordening.
De ‘Kadernotitie alternatieven ASV Gelderland’ beschrijft acht mogelijke oplossingen voor aan te wijzen ASV-gebieden, op basis van gedetailleerd onderzoek naar mogelijke bronnen van drinkwater en deelgebieden die daarvoor beschikbaar zijn. Het gaat om combinaties van nieuwe grondwaterwinningen, uitbreiding van bestaande winningen, winning van oevergrondwater, brak grondwater en de toepassing van het ‘duinwaterconcept’ (infiltratie en onttrekking) op de Veluwe.
De acht alternatieven vormen volgens de Commissie een goede afspiegeling van mogelijke drinkwaterbronnen. Tegelijkertijd constateert de Commissie dat ook andere combinaties denkbaar zijn. Daarom adviseert de Commissie om eerst de milieueffecten van verschillende bronnen en deelgebieden in beeld te brengen. Zo ontstaat een ‘mengpaneel’ van mogelijke oplossingen waaruit Provinciale Staten geschikte combinaties kunnen samenstellen om voldoende drinkwatercapaciteit op lange termijn te garanderen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden