Foto: Dick Baas

Column CU: Herstelbedden

  Column

Steeds meer oudere mensen moeten langer in het ziekenhuis blijven, omdat ze nog niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Daardoor ontstaat een beddentekort in ziekenhuizen. De oplossing: zogenaamde 'herstelbedden' in het eigen dorp. Wat gaat de ChristenUnie eraan doen om in de gemeente Nunspeet meer 'herstelbedden' te krijgen? Dat is de vraag van Jako van Veen, manager in de zorg.

Best een lastige vraag. 'Herstelbedden' zijn verzorgingsplaatsen voor mensen die na een behandeling in het ziekenhuis nog te zwak zijn om zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld na het breken van een pols. Soms komen ook andere problemen om de hoek kijken, zoals eenzaamheid of vergeetachtigheid. Dan is een 'herstelbed' een uitkomst.

De plaatselijke politiek heeft amper een vinger in de pap als het gaat om 'herstelbedden'. Toch proberen we op een slimme manier invloed uit te oefenen. De plaatselijke zorginstellingen moeten de handschoen oppakken en het initiatief voor meer 'herstelbedden' nemen. Dat kan de gemeente stimuleren. In ons verkiezingsprogramma stellen wij voor dat een ambtenaar de speciale taak krijgt om van Nunspeet een seniorvriendelijke gemeente te maken. Hij is de makelaar die zorginstellingen, kerken, woningcorporaties en particulieren bij elkaar brengt en uitdaagt.

Het zorgen voor voldoende 'herstelbedden' kan gecombineerd worden met andere zaken waar in Nunspeet behoefte aan bestaat, zoals een respijthuis waar mensen die mantelzorg ontvangen tijdelijk kunnen verblijven. De mantelzorgers kunnen dan even op adem komen. Voor genoeg 'herstelbedden' zijn creatieve zorginstellingen nodig, die zich laten uitdagen. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en daardoor ontstaan soms vervelende situaties. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat valpartijen thuis volksziekte nummer één wordt. Dan zijn 'herstelbedden' na een korte ziekenhuisopname broodnodig.

Wij zijn benieuwd wat u bezighoudt. Daarom willen wij in deze column elke keer een vraag van een inwoner beantwoorden. Hebt u een vraag? Stuur die dan naar fractie@nunspeet.christenunie.nl.

Meer berichten