"Aan de stationsomgeving wordt gewerkt, maar oei, wat duurt het allemaal lang", aldus Floris Weesduidelijk.
"Aan de stationsomgeving wordt gewerkt, maar oei, wat duurt het allemaal lang", aldus Floris Weesduidelijk.

Alle spoorbomen de wereld uit …...

  Column

NUNSPEET - Met de langlopende projecten in Nunspeet gaat het goed en niet goed. De oostelijke rondweg is een mooie opsteker, maar jammer dat er nog steeds een spoorwegovergang in de Eperweg ligt. En daarover heb ik al een hele tijd niets meer vernomen.

Wordt daar nog aan gewerkt? Aan bedrijventerrein De Kolk wordt wel hard gewerkt. Ruim baan voor onze ondernemers en de werkgelegenheid. En woonwijk Molenbeek gaat ook een mooie woonomgeving worden. Een pluim op de hoed van het gemeentebestuur. Met het zwembad en de sporthal gaat het ook wel goed komen. Aan de stationsomgeving wordt gewerkt, maar oei, wat duurt het allemaal lang.

In 2018 zal de gemeente een advies presenteren voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stationsomgeving. Belanghebbenden hebben al drie sessies werkateliers achter de rug. Een vierde en een vijfde volgen nog zodat het eindadvies een breed gedragen voorkeursvariant gaat opleveren. Daar zal de gemeenteraad zich over buigen. Ik wordt doodmoe van zulke zinnen, en ik hoef ze alleen maar te typen.

Hopelijk wordt na inspraak in 2019 de knoop definitief doorgehakt. Maar voor de werkzaamheden zijn ook nog enkele jaren nodig. De voordeur van Nunspeet, met soms een file tot op de A 28, zal dus ook de komende raadsperiode nog vaak op slot zitten. En dan heb ik de ambulance nog niet eens genoemd.. Middeleeuwse toestanden, dat zijn het. Ondertussen maken acht partijen zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De verkiezingsprogramma's variëren van lijvige teksten tot een enkel a viertje. Meedoen lijkt soms belangrijker dan het hebben van een toekomstvisie voor de gemeente Nunspeet. Natuurlijk noemt iedereen het onderwerp verkeersveiligheid, maar dat is een must. We hebben nog een maand de tijd on alle politici, die in het openbaar verschijnen, te vragen in welk jaar Nunspeet spoorboomvrij wordt. De Christen Unie vroeg ons op straat: "Wat zou je doen met één miljoen"." Lees verder het antwoord in de inzet.

Meer berichten
Shopbox