Column: Verbonden

  Column

Tijdens de campagne hoort Gemeentebelang van mensen op straat dat ze Gemeentebelang altijd wel zien maar dat het nu extra opvalt door de gele kleding. Dat klopt want we zijn altijd te zien bij (sport)evenementen, bijeenkomsten en andere zaken. Dat is ook nodig want als lokale partij moet je daar de input vandaan halen voor je politieke standpunten. Dat kan vrijuit zonder rekening te houden met standpunten van een landelijke partij. Echt voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang is gebaseerd op de wensen van de inwoners van de gemeente Nunspeet. Alleen dat! Er werd actief informatie opgehaald naast de kennis die er al was door gedurende de hele periode verbonden te zijn.

De verbonden samenleving is de lijn van het verkiezingsprogramma wat dan ook de titel 'Meer voor elkaar' heeft. Niet een tegenpartij maar altijd de verbinding zoeken. Hiermee het goed voorbeeld zijn voor de inwoners van de gemeente.

Meer voor elkaar

Dan zijn de onderwerpen ook verbonden. Gemeentebelang wil bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen voor startups. Dan is er een verbinding met wonen. Die mensen willen ook graag in de gemeente wonen dus voldoende woningen voor alle leeftijden is een wens. Die mensen moeten ook kunnen recreëren en sporten dus daar zet Gemeentebelang volop op in. De voorzieningen in Nunspeet zijn royaal en de gemeentelijke belasting is erg laag dus op dit moment gaat het goed. We roepen dan ook niet dat alles anders moet maar het moet nog beter.

Op 21 maart 2018 kun je stemmen op Gemeentebelangers die verbonden zijn. Met elkaar en met de samenleving. De lijst die wordt aangevoerd door Marije Storteboom biedt mogelijkheden om het nieuwe verkiezingsprogramma te realiseren zoals dat ook gelukt is met het vorige verkiezingsprogramma. Jouw stem op Gemeentebelang werd goed benut en we beloven opnieuw ons best te doen

Meer berichten
Shopbox