Foto: Dick Baas

Column: Naar buiten!

  Column

Burgerparticipatie wordt gelukkig steeds normaler en belangrijker, zeker ook in de Nunspeetse politiek. Er gaat dan ook veel goed tussen de inwoners en de gemeente.

Toch horen we regelmatig dat de inwoners en ondernemers nog steeds moeite hebben om de weg naar het gemeentehuis te vinden. Gemeentebelang vindt dat de gemeentelijke instanties meer faciliterend moeten optreden door uitleg en uitvoering van het beleid meer naar de bewoners toe te brengen. Concreet willen wij daarom diverse rollen vanuit de gemeente ingevuld zien:

Sociaal regisseur: wij zien te veel mensen die ondersteuning verdienen maar voor hun specifieke vraag geen oplossing krijgen of deze niet eens meer zoeken. De sociaal regisseur zou op de hoogte moeten zijn van alle regelingen en waar nodig maatwerkoplossingen realiseren. Denk onder andere aan ouderen en mensen met een wat kleiner portemonnee die ondersteuning nodig hebben en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bedrijfsregisseur: ondernemers willen ondernemen en niet geconfronteerd worden met regels en procedures die tijd en geld kosten. Toch zijn deze soms nodig om het maatschappelijk verkeer goed te laten verlopen. De bedrijfsregisseur moet zorgen dat de ondernemer op een soepele wijze bijvoorbeeld de activiteiten kan uitbreiden, parkeerproblemen kan oplossen of een vergunning kan krijgen.

Gebiedsregisseur: voor iedereen moet de gemeente gemakkelijk benaderbaar zijn en iedereen moet zijn of haar zorgen kwijt kunnen. De gebiedsregisseur moet hierin een centrale rol spelen door op locaties als wijkontmoetingscentra aanwezig te zijn.

Start buiten gemeentehuis!

Voor al deze rollen geldt dat de betrokken ambtenaren deze niet vanachter hun bureau moeten willen invullen, maar naar de inwoners en ondernemers toe zullen moeten gaan om te kunnen luisteren en mee te denken. Participatie begint buiten het gemeentehuis. Wij zullen ons hier de komende jaren hard voor maken. Ons motto is niet voor niets: Meer voor elkaar.

Marc Konings (GB)

Meer berichten