Column: Win-win

  Column

Het leefbaar houden van onze aarde is een belangrijke opdracht. Die moeten en willen we - ook lokaal - serieus nemen. Met de slogan 'Duurzame toekomst' is de SGP de gemeenteraadsverkiezingen ingegaan. Nu die verkiezingen voorbij zijn is het moment om de verkiezingsprogramma's te verwezenlijken. Alle partijen hebben in de verkiezingscampagne aangegeven het de hoogste tijd te vinden voor structurele duurzaamheidsmaatregelen. Daar zijn we blij mee, dat geeft vertrouwen dat er nu écht wat gaat gebeuren.

De doelstelling is dat we in 2050 bijvoorbeeld 100% energieneutraal moeten zijn. Het is belangrijk dat het effect van maatregelen meetbaar bijdraagt aan deze doelstelling. Een zonnepaneel levert bijvoorbeeld een meetbaar effect. Als SGP zetten we hier op een verantwoorde manier op in. Mooi voorbeeld hiervan is de goedkeuring om het dak van manege Wezenland vol te leggen met zonnepanelen. Dat geeft een flinke opbrengst die wordt gebruikt om dertig tot vijfenveertig procent van het energieverbruik van de gemeente op te wekken.

Ee prachtig staaltje win-win. Zo zien we duurzaamheidsmaatregelen het liefst. Geen weilanden vol leggen met zonnepanelen ten koste van agrarisch gebruik, maar wel de grote dakoppervlaktes van agrariërs omzetten om zonnepanelen te plaatsen. In 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. Een groot deel van de nieuwe daken zal uitstekend geschikt zijn voor de inzet van zonnepanelen.

Als gemeente willen we hier een rol in spelen. Tegelijkertijd is particulier initiatief net zo belangrijk. Een mooi initiatief is het project 'Boer zoekt Buur', waarbij een aandeel gekocht kan worden in zonnepanelen op daken van agrariërs, vergelijkbaar met onze lokale energie coöperatie. Dat soort initiatieven juichen we van harte toe!

Maar met alleen zonnepanelen komen we er niet. Er zal meer moeten gebeuren. Samenwerken met onze buurgemeenten is nodig. Als rentmeesters moeten we zuinig zijn op de aarde die ons in bruikleen gegeven is. Daar gaat de SGP zich graag voor inzetten!

Harm Jan Polinder. SGP. 

Meer berichten