Foto: André Dorst

Column: Van eigen akker

  Column

Er is een spreekwoord dat luidt: 'Zoveel mensen, zoveel wensen', Dat laatste is ook in onze gemeente het geval. De één wil een zwembad met een tropisch deel, de ander gaat voor betere speeltuintjes. Nog iemand anders vindt goede wegen het allerbelangrijkst. Zo heeft iedereen wel een wensenlijstje.

Maar hoe betalen we dat alles eigenlijk? Als gemeenteraad gaan we over het gezamenlijk geld. Helaas beschikken we niet over een onuitputtelijke creditcard. We hebben maar een paar manieren om geld binnen te krijgen. De belangrijkste daarvan is de bijdrage vanuit de landelijke overheid. Aan de hand van een aantal factoren bepaalt Den Haag hoeveel geld we ontvangen om het gros van onze taken uit te voeren. Daarnaast krijgen we voor grote projecten soms geld van andere instanties. ProRail en de provincie Gelderland betalen straks mee aan de nieuwe Stationsomgeving.

Verder moeten we het geld samen opbrengen. Gemeentelijke diensten als vergunningverlening worden via leges betaald. Die leges zijn kostendekkend. De aanleg van het riool en het werk van de afvalophaaldienst worden eveneens bij u in rekening gebracht.

Ook heffen we toeristen- en forensenbelasting. Daarmee betalen we veelal zaken die aan het toerisme gelieerd zijn. Als laatste is daar de OZB, de enige manier om als gemeenteraad extra geld te vragen. De opbrengst is 'vrij besteedbaar'.

Hoog voorzieningenniveau

Afgelopen maart bleek uit landelijk onderzoek dat Nunspeet in vergelijking met de regio een hoog voorzieningenniveau heeft en daarvoor betrekkelijk weinig kosten in rekening brengt. Die lage lastendruk willen we graag zo houden. Mocht u straks genieten van ons zwembad, de nieuwe Brink in Elspeet of de tunnel onder het spoor, dan mag u ons als gemeenteraad bedanken (dat hoeft natuurlijk niet). Maar vergeet vooral niet om uzelf in de binnenspiegel een waarderend knikje te geven. Het zijn tenslotte allemaal vruchten van uw/jouw eigen akker.

Harm Jan Polinder, SGP

Meer berichten