Foto:

Column: V.V.N.

  Column

Toen enkele weken geleden de tropische temperaturen gedaald waren naar normale waarden was het op sommige dagen echt druk in het centrum. Dit werd bevestigd door een aantal meldingen in een groepsapp van Gemeentebelang over massale fiets parkings op plaatsen die de veiligheid echter niet ten goed komen zoals de toegang tot zebrapaden. Hoewel ik het probleem zeker niet wilde bagatelliseren was mijn reactie hierop: "Fijn dat er zoveel mensen op de fiets komen." Het geschetste punt van de fietsstandplaatsen is echter wel iets wat de gemeente dient te nemen in de doorontwikkeling van onze dorpskern.

Deze maand staat het onderwerp de stationsomgeving op de agenda. Toen enkele jaren geleden de optie voor een westelijke rondweg werd afgeschoten door de provincie was het voor Gemeentebelang glashelder dat er ondertunneling van het spoor moest komen. Dit om te voorzien in veiligheid voor fietsers en voetganger en vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Het definitieve plan wat daar later uit voortvloeit zal leidend moten zijn voor verdere toegankelijkheid van het centrum. De stationsomgeving is immers de belangrijkste toegangspoort van Nunspeet.

Ruimte voor iedereen

Alle aspecten voor voetganger, fietser en automobilist dienen daarin te worden meegenomen. Gemeentebelang denkt daarbij aan het optimaliseren van de parkeerroute voor auto's in en rond het centrum maar ook het verbeteren van veilige fietsroutes naar het centrum met de daarbij noodzakelijke standplaatsen. Want als er veel mensen op de fiets komen is dat goed voor de ondernemers, goed voor de mens én goed voor het milieu.

Op deze wijze kan de gemeente Nunspeet verder gestalte geven aan de drie letters boven deze column die wij sinds jaar en dag al kennen. Maar in dit geval wil ik daaraan de betekenis meegeven van: Veilig Verkeer Nunspeet!

Meer berichten