Leden fractie en bestuur SGP Nunspeet.
Leden fractie en bestuur SGP Nunspeet. (Foto: André Dorst)

Column SGP: Maar één kans

  Column

Deze week mag de gemeenteraad zich uitspreken over de komende inrichting van het Stationsplein. We kennen de situatie. Sinds 1996 kampen we met een onoverzichtelijk plein waar zich in opstoppingen en onveilige situaties voordoen. Een westelijke rondweg is onmogelijk. Dus moet de hoofdentree van Nunspeet zo spoedig mogelijk worden aangepakt.

Wat onze fractie betreft wordt het plein ingericht aan de hand van vier criteria: de verkeersdoorstroming, de veiligheid, een groene uitstraling en een prettig verblijfsklimaat. Inwoners en gasten moeten zich welkom voelen als ze het dorp binnenrijden. De nieuwe inrichting moet toekomstbestendig zijn. Aan halfbakken maatregelen heeft niemand iets.

Het college legt op dit moment een variantenstudie voor. Daaruit kiest het voor de zogenaamde derde variant. Onze fractie is het daarmee eens. Deze variant biedt veel voordelen. De huidige spoorwegovergang, ze is 21 minuten per uur gesloten, vervalt. Dat is goed voor de doorstroming en de veiligheid. Er komen twee gescheiden tunnels: één voor fietsers en voetgangers en één voor gemotoriseerd verkeer. Het station krijgt ondergrondse uitgangen aan de dorps- en de transferiumzijde. De bestaande toegang tot het perron is dan niet meer nodig.

Toch nog een knelpunt

De tweede tunnel sluit aan met een rotonde aan op de Industrieweg ter hoogte van het parkeerterrein van Jumbo en Emté. Daardoor verdwijnt het autoverkeer van het Stationsplein. Langs de noordzijde van het huidige plein wordt de F. A. Molijnlaan doorgetrokken om aan te sluiten op deze rotonde. Zo ontstaat ruimte voor een groene inrichting van de Stationsomgeving.

Maar daarmee ontstaat ook ons belangrijkste knelpunt: de Stationslaan en de Nijverheidsweg worden met een T-kruising aangesloten op de doorgetrokken Molijnlaan. Dat moet anders. Anders blijft de verkeersdoorstroming op die plaatsen een probleem. We krijgen maar één kans. De gekozen oplossing moet in één keer goed zijn.

Meer berichten