Foto:

Column CU: Herfst

  Column

Herfst, herfst wat heb je te koop?

Honderdduizend bladeren op een hoop.

Zakken vol met wind,

Ja mijn kind.

'k Weet niet of jij dat aardig vindt.

Wie kent dit kinderliedje niet ?

Ik moest er aan denken toen ik deze week bij ons in de straat door de dikke bladerlaag wandelde. Ik genoot van het geknisper van de droge eiken- en beukenblaadjes. Beetje motregen erbij. Echt herfstweer. De gemeente heeft overal weer bladkorven neergezet waar we de bladeren uit onze tuinen in kunnen doen. En in een groene, boomrijke gemeente als de onze, zijn dat er veel. De korven zitten dan ook regelmatig vol en ik zie het blad uit de tuinen zo langzamerhand verdwijnen.

Toch wil ik er hier voor pleiten om niet al het blad op te ruimen. Maar om ook hier en daar blad te laten liggen. Waarom?

Plek voor insecten en vogels

Deze maand staat de kadernotitie groenbeleid op de agenda. Als ChristenUnie hebben wie daarbij extra aandacht gevraagd voor biodiversiteit. Voor ruimte voor insecten en vogels. Het aantal insecten op de wereld daalt. Dat vindt u misschien fijn, want dan zijn er vast minder muggen. Maar insecten dienen o.a. als voedsel voor de vogels. Minder insecten betekent minder vogels. En insecten zijn ook van groot belang voor onze voedselvoorziening. Zij zorgen voor de bestuiving van planten.

Omdat de insecten bloemen nodig hebben willen wij graag dat in het voorjaar en de zomer niet alle groenstroken gemaaid worden zodra de bloemen zijn uitgebloeid. Maar dat er ook plekken zijn waar ze langer kunnen blijven staan. Daar gaar de gemeente mee aan het werk.

Maar ook als inwoners kunnen we meehelpen. Door in het voorjaar bloemen in onze tuinen te laten groeien. En door in de winter hoopjes blad te laten liggen als overwinterplek voor de insecten. Dat trekt vogels naar onze tuinen. En ik denk dat we dat allemaal aardig vinden.

Dick Baas
Meer berichten