Foto:

Marc Konings Gemeentebelang: een uitdaging!

  Column

Het kabinet wil de burger meer zeggenschap en inspraak geven over de eigen leefomgeving. Een doelstelling die (en dat is helaas ook wel eens anders) ook nog eens concreet wordt ondersteund door middel van een plan waardoor we er als inwoners ook echt wat mee verder kunnen. Het idee is dat inwoners als groep een plan om de directe leefomgeving te verbeteren kunnen aandragen bij de gemeente en dat, indien dit plan gehonoreerd wordt, het betrokken geld vanuit de gemeente beschikbaar gesteld wordt aan de initiatiefnemers. Op deze wijze wil de overheid de inwoners uitdagen om met goede ideeën te komen die hun directe omgeving positief beïnvloeden. Dit initiatief staat bekend onder de naam 'uitdaagrecht'. De overheid levert zelf een database met mogelijke voorbeelden van vraagstukken aan. Te denken valt bijvoorbeeld aan het opruimen van zwerfafval, parkeermogelijkheden voor fietsers en zorg op maat.

Dit initiatief past goed bij de denkbeelden van Gemeentebelang ten aanzien van actieve participatie van burgers en ondernemers. Met name het feit dat goede ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden omdat de bijbehorende financiële middelen beschikbaar komen lijkt een goede basis voor succesvolle initiatieven. Dit initiatief past ook bij de gedachte achter de nieuwe omgevingswet. Ook hier komen initiatieven van inwoners centraal te staan en krijgt de gemeente een meer faciliterende en regisserende dan (be)oordelende rol.

De overheid daagt ons uit

Deze maand werd bekend dat 75 gemeenten al initiatieven ontplooien ten aanzien van het uitdaagrecht. Wij willen graag deze uitdaging samen met u aangaan. Als u vast gaat nadenken over realistische mogelijkheden om uw directe leefomgeving te verbeteren dan gaan wij aan de slag om hiervoor draagvlak te creëren. Dit idee verdient het om samen opgepakt te worden want zoals we tijdens de verkiezingen al hebben aangegeven: samen krijgen we MEER VOOR ELKAAR!

Dick Baas
Meer berichten