Leden fractie en bestuur SGP Nunspeet.
Leden fractie en bestuur SGP Nunspeet. (Foto: André Dorst)

Column Arie van de Pol: Negentig jaar

  Column

Over twee dagen bestaat de SGP Nunspeet/Hulshorst 90 jaar. De afdeling Elspeet dateert van 1932. De 'founding fathers' deden vanaf het begin mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar ze moesten tot 1939 wachten voor hun kandidaat werd gekozen: P. van 't Slot uit Staverden. Hij zou 30 jaar raadslid blijven. Van 't Slot was een man ven weinig woorden. Hij hield zich vaak bezig met praktische onderwerpen: wegenonderhoud, wateroverlast e.d. Hoe herkenbaar.

In 1970 was het zetelaantal gestegen tot vier en kreeg de partij haar eerste wethouder: A. Lobbezoo uit Ermelo. Twee jaar later werd de gemeente gesplitst en verdween Lobbezoo uit beeld.

Bij de start van de gemeente Nunspeet (1972) was de SGP goed voorbereid. De partij had gezorgd voor principiële overtuiging, deskundigheid en zakelijkheid op de lijst: G. Versteeg, J. Slootweg, K. van de Steeg en M. Bronkhorst. Ze kregen al spoedig versterking van R. Leusink en anderen. Vanaf 1973 was de SGP in het college vertegenwoordigd.

Wethouder en fractie wilden een constructieve bijdrage leveren aan het gemeentebestuur en hun beleid daarbij normeren aan de Bijbel. Dat doel heeft de SGP nog steeds. In de overtuiging dat Gods woorden nuttig zijn voor ons allen. Wij hopen dat u dit herkent.

Dienstbaar

in de dagelijkse praktijk is onze fractie zuinig op de zondagsrust. We streven ernaar verantwoord om te gaan met Gods schepping. Een duurzame toekomst, heet ons programma. Iedereen telt mee. Ondernemers en agrariërs hopen we zoveel mogelijk te faciliteren. Kwetsbare mensen en groepen mogen op onze steun rekenen. En bij dat alles willen we behoedzaam omgaan met de gemeentelijke financiën. In het besef dat dit geld niet van ons is, maar elk jaar weer wordt opgebracht door onze inwoners en bedrijven.

De komende jaren hopen we op eenzelfde manier dienstbaar te zijn. Niet alleen, maar in samenwerking met alle collega-partijen.

r

Dick Baas
Meer berichten