Foto:

Kind en geloof

  Column

Door Koos Frijlink, VVD

Bij de commissie maatschappij en middelen was spreektijd gevraagd door Florian, de vereniging van gereformeerd primair onderwijs. Doel is het stichten van een nieuwe school in Nunspeet.

Democratisch als de VVD is, gingen wij er positief in. Tenslotte hebben we respect voor andersdenkenden en willen wij verbinden.

Maar al bij de eerste woorden moesten wij onze positieve insteek laten varen. De reden voor het stichten van deze school bleek het initiatief van een aantal Nunspeetse ouders te zijn. Onder ander, was het probleem voor hen, dat er ook kinderen zonder geloofsovertuiging op de scholen te zitten. Zij kunnen zich niet verenigen met het beleid van de CNS scholen, scholen waar ook ander denkende leerlingen worden toegelaten.

Schandalig, dat je jonge kinderen uit elkaar drijft, in een wereld die steeds harder wordt. Juist met de jeugd moeten we beginnen elkaar te respecteren.

Het deed mij denken aan het inspreken van een lerares van de Montessori school, een jaar of tien geleden. Zij sprak er schande van dat leerlingen in de pauze niet met kinderen van de andere school in hetzelfde gebouw mochten spelen.

We zien over de hele wereld conflicten tussen extremistisch denkende mensen en organisaties. Hoe kan het dan zijn dat we anno 2019 kinderen van 4-12 jaar van verschillende komaf verbieden met elkaar om te gaan en hetzelfde onderwijs te volgen.

Kunnen ouders thuis niet hun normen en waarden uitdragen?

Als je jonge kinderen niet met elkaar verbindt, kunnen ze nooit aan elkaar uitleggen, waarom ze anders denken.

Alhoewel de wet het stichten van een nieuwe school waarschijnlijk mogelijk maakt, is de reden hiervoor verwerpelijk.

B & W en de raad waren niet enthousiast, maar beraden zich ...

Meer berichten