<p>Hans Vlijm wijst vanuit zijn achtertuin naar de plek waar mogelijke een windmolen komt met een rotorhoogte van 135 meter. (Foto: Jenco van Zalk)</p><table cellpadding="0"><tbody><tr><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td rowspan="2"><br></td></tr><tr><td colspan="3"><table cellpadding="0"><tbody><tr><td><img src="blob:https://persgroep.pubble.nl/8db9b587-5674-4c66-a45d-606cf236627f" alt="" class="fr-fic fr-dii"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p><br></p>

Hans Vlijm wijst vanuit zijn achtertuin naar de plek waar mogelijke een windmolen komt met een rotorhoogte van 135 meter. (Foto: Jenco van Zalk)


(Foto: Jenco van Zalk)

Windmolens tot 160 meter in dorpen?

  Nieuwsflits

In Nunspeet Huis-aan-huis stond op dinsdag 12 augustus een bekendmaking over mogelijke zon- en windparken op de Noord-Veluwe. In deze bekendmaking wordt aangegeven dat er drie plannen zijn uitgewerkt en dat bewoners daar tot 1 oktober hun mening over kunnen geven. Er wordt verwezen naar een enquête waar men uiteindelijk inzicht krijgt in de mogelijke locaties.

ELSPEET/NUNSPEET - Elspeter Hans Vlijm: ''Alleen als je de opties doorneemt, kom je achter de beoogde locaties. In het derde voorstel zijn plannen voor dorpsmolens opgenomen en is ook een kaart te zien waar de dorpsmolens zijn ingetekend. In dit voorstel is voor Elspeet aan de Veenweg een dorpsmolen opgenomen. Hetzelfde geldt voor de dorpen Vierhouten, Nunspeet en Speuld. De molens zullen 100 tot 160 meter hoog zijn. De beoogde locatie zoals aangegeven op de kaart aan de Veenweg in Elspeet heeft op 250 meter afstand de eerste huizen staan.

Hans Vlijm vindt dat er door de politiek niet duidelijk wordt gecommuniceerd en besluit de gemeente Nunspeet te bellen. ''Na contact met de woordvoerder van de gemeente blijkt dat de posities van de beoogde locaties ter indicatie zijn. De woordvoerder geeft aan dat er aan de hand van de enquête uiteindelijk een plan gepresenteerd gaat worden.''

Positief

Hans staat positief ten opzichte van de energietransitie en wil graag meedenken hoe dit gerealiseerd kan worden, maar heeft een kritische houding aangaande windmolens op de Veluwe, één van de laatste nog redelijk stille gebieden van Nederland. ''Mijn mening is dat we moeten proberen om zo duurzaam mogelijk te leven. Dit kan op betere manieren dan in ieder dorp een windmolen te plaatsen, waar veel mensen last van krijgen.''

Vlijm heeft een andere optie en pleit ervoor om nogmaals naar de voormalige stortplaats de Krill te kijken. ''Over dit terrein is in 2016 al eens in de gemeenteraad gesproken. Destijds was alleen zonne-energie financieel niet haalbaar in verband met de aansluiting op het energienet. Inmiddels zijn de panelen efficiënter geworden en zou dit mogelijk moeten zijn. Het terrein is ruim twaalf hectare groot en er is ruimte voor circa 38000 panelen.

''Door de Krill te voorzien van zonnepanelen, en daarnaast op zoek te gaan naar locaties op daken van bedrijven en particulieren, kunnen we door het plaatsen van zonnepanelen misschien dorpsmolens in het buitengebied voorkomen. Het grote voordeel van zonnepanelen is dat deze relatief makkelijk in het landschap zijn in te passen. De Krill is al ingepast in het landschap.

Het plaatsen van windmolens op stille locaties zoals dorpen op de Veluwe is niet gebruikelijk, volgens Vlijm. ''Ze worden meestal bewust geplaatst bij drukke punten waar al veel lawaai is zoals snelwegen, industrieterreinen of havengebieden. Hier wordt voor gekozen omdat de omgevingsgeluiden het geluid van de windmolens dempt en hier zijn weinig omwonenden die overlast ervaren.''

Nadelen windmolens

Naast de voordelen dat een windmolen veel energie oplevert kleven zijn er verschillende nadelen, vindt Vlijm: ''Denk aan landschapsvervuiling, geluidsoverlast, schaduwslagschade en daardoor onrust bij vee, lichtschade en woningwaardevermindering wat kan oplopen tot 10 à 15 procent voor omwonenden. Van windmolens worden eigenlijk maar twee partijen beter: de exploitant die miljoenen verdient én de investeerders.''

Hans Vlijm doet een oproep. ''Laten we aansluiten bij de bestaande activiteiten (zoals omschreven in optie 1) maar houd de Veluwe zoveel mogelijk leeg van windmolens. Denk actief mee en draag andere locaties aan als zonnelocatie. Op deze manier dragen wij als gemeente Nunspeet onze eigen steen bij. We houden onze gemeente mooi en leefbaar, zonder windmolens en de daarbij behorende overlast voor mens en dier. Op deze manier kunnen we samen de transitie naar een duurzame samenleving maken.''

Oproep

Hans roept daarom iedereen ook op om wensen kenbaar te maken, dit kan via de volgende link: https://energienoordveluwe.nl. Zijn advies is om te kiezen voor de eerste optie: aansluiten bij bestaande locaties en initiatieven en een stapje extra. Dit houdt in dat bestaande windmolenparken langs snelwegen en op bedrijventerreinen daar waar mogelijk worden uitgebreid.

door de redactie

'Op voormalige stortplaats is plek voor 38000 zonnepanelen'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden