<p>Bij veel windmolen zit de rotor op 130 meter en rekt de punt tot 160 meter. (Foto: DPG Media)</p>

Bij veel windmolen zit de rotor op 130 meter en rekt de punt tot 160 meter. (Foto: DPG Media)

(Foto:DPG Media)

Twee inloopavonden over windmolens

  Nieuwsflits

De regio Noord-Veluwe wil een bijdrage leveren aan de energietransitie, de overgang naar duurzame energie. Daarvoor werkt de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES), een plan voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind) en een regionale warmtestructuur (aardgasvrij). Ook in de gemeente Nunspeet worden mogelijke zoeklocaties voorgesteld.

NUNSPEET - Op energienoordveluwe.nl staat een filmpje dat de concept-RES uitlegt, kan men de concept-RES inzien, de drie varianten bekijken en aangeven wat men ervan vindt. Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. De meningen worden verwerkt in het plan dat uiteindelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Rijk.

In september houdt de gemeente Nunspeet twee inloopavonden: 23 september in Elspeet (Mennorode) en 30 september in Nunspeet (gemeentehuis). Tijdens deze avonden staan medewerkers van de gemeente Nunspeet en de procesregisseur van de RES klaar om vragen te beantwoorden. De avonden zijn opgedeeld in vijf tijdsblokken: 19.30 - 19.55 uur / 20.00 - 20.25 uur / 20.30 - 20.55 uur / 21.00 - 21.25 uur / 21.30 - 22.00 uur. Per tijdsblok is ruimte voor maximaal tien personen i.v.m. de coronamaatregelen.

Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan per e-mail naar nunspeetleeftnatuurlijk@nunspeet.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en twee voorkeuren voor tijdsblokken of door te bellen naar (0341) 259911. Bij voorkeur één persoon per huishouden. Bij grote belangstelling worden extra avonden gehouden. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De gemeenten Nunspeet, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Oldebroek, Putten, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de Verenigde Noord-Veluwse Woningcorporaties, de Verenigde Noord-Veluwse Energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW hebben met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe gewerkt aan dit conceptplan.

Tot en met oktober kan men zijn of haar mening geven. Ook de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap bespreken het conceptplan. Daarna werkt de regio met onder andere de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving en de reacties uit de bestuurlijke besluitvorming toe naar de definitieve energiestrategie. Deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

door de redactie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden