<p>Janne-Machteld Drijfhout.</p>

Janne-Machteld Drijfhout.

(Foto: Florion )

Janne-Machteld Drijfhout directeur nieuw kindcentrum

  Nieuwsflits

Janne-Machteld Drijfhout is benoemd tot directeur van de nieuwe Florion-basisschool (kindcentrum) in Nunspeet. ''Fantastisch om een veilige, fijne plek te creëren waar kinderen van 0 tot 12 jaar samen mogen leren, spelen, werken en groeien.”

NUNSPEET - Momenteel is Janne-Machteld directeur van een kindcentrum in de Zwolse wijk Stadshagen. Ze heeft de afgelopen jaren ruime ervaring binnen het onderwijs opgebouwd waaronder leiding geven aan een team van professionals in de kinderopvang én het basisonderwijs. ''De komende periode hopen we alle ouders die al interesse hebben getoond uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. Uiteraard zijn nieuwe ouders ook van harte welkom. Informatie over deze bijeenkomst en hoe deze volgens de richtlijnen wordt vormgegeven, volgt via de media.
Het ligt in de bedoeling dat het nieuwe kindcentrum schooljaar 2021-2022 start met een voorschoolse voorziening én met kleutergroepen. Afhankelijk van het aantal belangstellende ouders die hun kind(eren) in groep 3 en 4 willen aanmelden, wordt gekeken of ook deze groepen zullen starten in het nieuwe schooljaar.
Wie een kind wil aanmelden, vragen heeft of wil meedenken over het onderwijs op de nieuwe school, kan contact opnemen met het bestuurskantoor via tel. 038-2305001 óf contact@florion.nl.
Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs van 22 basisscholen. De naam is afgeleid van het werkwoord ‘floreren'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden