Nieuwbouw Da Costaschool begonnen


<p>Artistieke impressie van de nieuwbouw van de Da Costaschool in Elspeet.</p>

Artistieke impressie van de nieuwbouw van de Da Costaschool in Elspeet.

(.Bron: Gemeente Nunspeet)

Nieuwbouw Da Costaschool begonnen

  Nieuwsflits

Aannemer Van der Leij Bouwbedrijven uit Apeldoorn is enkele dagen geleden begonnen met de grootschalige nieuwbouw van de Da Costaschool aan de Vierhouterweg 16 in Elspeet.

ELSPEET - Renovatie van het oude schoolgebouw was niet haalbaar met het oog op duurzaamheid, onderwijsvernieuwing en passend onderwijs, laat de gemeente Nunspeet weten. De naastgelegen gymzaal wordt ondergebracht in het nieuwe gebouw. De openbare ruimte rondom de school wordt ook flink aangepakt, met name het groen en de infrastructuur voor de basisschool vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid voor de kinderen.

Huisvestingsconcept

Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is zeer enthousiast: "Na een grondige renovatie van de Boaz - Jachinschool in Elspeet en een beperkte aanpassing van de Beatrixschool in Hulshorst start nu het eerste nieuwbouwproject als onderdeel van het Strategisch Huisvestingplan om de onderwijsvoorzieningen in de gemeente Nunspeet te revitaliseren.” Het nieuwe huisvestingsconcept is samen met het team van de Da Costaschool en de architect opgesteld.

Directeur Albert Magré: "Het gebouw van de Da Costaschool is gebaseerd op onze visie die we vorig jaar hebben opgesteld. Om deze visie in de praktijk gestalte te geven, moeten de leerlingen kunnen werken in uitdagende leeromgevingen. Dat denken we te kunnen realiseren in het nieuwe schoolgebouw.”

Twee verdiepingen

Het nieuwe gebouw is compact. De lokalen liggen straks rondom de centrale ruimte die onderwijskundig wordt ingezet. Open en lichte ruimtes die flexibel zijn en voor meerdere doelen inzetbaar zijn. Het gebouw kent twee verdiepingen waarbij op de begane groep de onderbouw en op de eerste etage de bovenbouw gehuisvest is.

De planning is dat de nieuwe Da Costaschool vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022 feestelijk in gebruik kan worden genomen.

De Da Costaschool in Elspeet is een protestants-christelijke basisschool. De school behoort bij de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) in Nunspeet. De doelstelling van het CNS is 'het bewaren van christelijk nationaal schoolonderwijs in Nunspeet'. Op dit moment beheert de genoemde vereniging vijf basisscholen in de gemeente Nunspeet, verdeelt over acht locaties, waarvan één locatie in Elspeet.

Protestants-christelijke basisschool

'Leerlingen moeten werken in uitdagende leeromgevingen'

Door de redactie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden