SGP stelt vragen over faillissement GPS


<p>(Bron: Hollandluchtfoto)</p>

(Bron: Hollandluchtfoto)

SGP stelt vragen over faillissement GPS

  Nieuwsflits

NUNSPEET - De SGP-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van het bericht over het faillissement van het bedrijf Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (GPS). De SGP-fractie wil van het college weten hoeveel gezinnen in Nunspeet getroffen zijn door het faillissement en welke mogelijkheden het college ziet om iets voor de grote groep werknemers te doen. 

SGP-raadslid Arie van de Pol legt uit waarom de fractie deze vragen stelt. “De coronacrisis trok ook in deze onderneming haar sporen. Het faillissement heeft ingrijpende gevolgen voor alle werknemers, waaronder een aanzienlijk deel met een vast arbeidscontract. In sommige gevallen werken zij al meer dan 40 jaar voor de GPS. Het is onwerkelijk voor hen en voor de hele gemeente Nunspeet dat ‘het tijdperk GPS’ nu opeens voorbij is.”

In de media zijn diverse berichten over het faillissement verschenen. “Helaas blijkt daaruit dat de kans op een overname of doorstart nihil is. De impact van het faillissement van de GPS is groot op de gehele productieketen. Zo is er een transportbedrijf in de regio dat geen werk meer heeft voor 25 van zijn chauffeurs. Het faillissement betekent verder het einde van hun baan voor 300 GPS-medewerkers. Daarvan had ongeveer de helft een vaste baan en daarmee een vast inkomen. Volgens onze informatie gaat het in ruim de helft van deze ongeveer 150 gevallen om inwoners van de gemeente Nunspeet. Het gaat dus voor Nunspeetse begrippen om grote aantallen.”

Voor een deel van de ontslagen werknemers zijn er goede mogelijkheden om aan ander werk te komen. “Technisch personeel is gewild. Er bestaan andere slachterijen in de regio en ook melden zich bij de curator bedrijven die op zoek zijn naar personeel. Maar er zal altijd een groep mensen zijn die moeite heeft om ander werk te vinden of die op een andere manier in de problemen raakt.

‘’De reguliere weg is dat werknemers zich bij de UWV melden. Daarnaast doet onder andere Veluwe Portaal goed werk voor deze mensen. Middels onze vragen leggen we de bal ook bij het college van B&W. We vragen van het college van om zich actief in te zetten om getroffen gezinnen te helpen. We denken dan aan allerlei vormen van hulp en begeleiding. Van een luisterend oor tot begeleiding naar nieuw werk. Daarnaast denken we aan mogelijkheden om mensen te helpen die tijdelijk in financiële problemen dreigen te komen, ook daarvoor zijn diverse gemeentelijke regelingen beschikbaar. We wensen als SGP-fractie deze groep inwoners veel kracht en sterkte toe.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden