Verbod onttrekking oppervlaktewater opgeheven


<p>Vanaf vrijdag 22 januari kunnen landbouwers hun grond weer beregenen.</p>

Vanaf vrijdag 22 januari kunnen landbouwers hun grond weer beregenen.

(Foto: Waterschap Vallei en Veluwe )

Verbod onttrekking oppervlaktewater opgeheven

  Nieuwsflits

NUNSPEET - Waterschap Vallei en Veluwe heft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het werkgebied per vrijdag 22 januari op. Door de neerslag die in december is gevallen, zit er in het merendeel van de oppervlaktewateren zoals sloten en beken voldoende water. Het onttrekkingsverbod werd op 18 mei ingesteld omdat het neerslagtekort opliep, oppervlaktewateren zoals beken en sloten droog vielen en omdat het grondwaterpeil daalde.

Heemraad Henk Veldhuizen: “Het is goed nieuws dat er weer voldoende water in ons oppervlaktewatersysteem zit, en tegelijkertijd is er meer neerslag nodig om onze blauwe motor onder de Veluwe op te laden. De droogte van 2020 is nog niet opgelost.

''Ondanks dat het merendeel van het watersysteem weer watervoerend is, is de droogte van 2020 niet opgelost. In het werkgebied is ondanks de gevallen neerslag nog steeds sprake van een neerslagtekort. Het grondwaterpeil in de lage delen van het gebied, zoals de IJsselvallei en de Gelderse Vallei is op normaal niveau. In de hoge delen van het gebied, zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is de grondwaterstand echter nog niet hersteld en zien we lagere grondwaterstanden dan normaal. Op de zandgronden is de grondwaterstand nog zeker 20 cm lager dan het langjarig gemiddelde.''

Omdat elke druppel die in de bodem infiltreert telt, stelde het waterschap in augustus 400.000 euro beschikbaar om maatregelen te stimuleren die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Inmiddels maken veel grondeigenaren gebruik van de Watersparen regeling en wordt er substantieel bijgedragen aan het aanvullen van de grondwatervoorraad.

Vanzelfsprekend houdt ook het waterschap in de hoofdwatergangen zo veel mogelijk water vast in het gebied om de grondwatervoorraad aan te vullen. ''Dat doen we door de waterpeilen in de hoofdwatergangen zo hoog mogelijk te houden en maatwerk toe te passen om wateroverlast te voorkomen'', besluit Heemraad Henk Veldhuizen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden