‘Partijen eensgezind bij rol raad aanpak corona’


<p>Burgemeester Breunis van de Weerd krijgt lof van gemeenteraad over zijn optreden bij coronamaatregelen</p>

Burgemeester Breunis van de Weerd krijgt lof van gemeenteraad over zijn optreden bij coronamaatregelen

. (Foto: gemeente Nunspeet)

‘Partijen eensgezind bij rol raad aanpak corona’

  Nieuwsflits

De commissie Algemeen Bestuur had afgelopen week maar één bespreekpunt op de agenda staan: 'Tijdelijke wet maatregelen COVID-19'. Schriftelijke vragen van Evert Leusink (CU) en Marc Konings (GB) waren al schriftelijk beantwoord. Toch werd er nog uitgebreid gesproken over de weekmarkt, het overleg met de kerken, de vaccinatiegraad en de betrokkenheid van de raad bij dat proces.

NUNSPEET - De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een flyer ontworpen over 'Corona en de rol van de gemeenteraad'. Wat zijn de taken van de gemeenteraad bij nationale maatregelen, bij regionale maatregelen en bij lokale maatregelen? Die taken zijn beperkt en zijn vooral controlerend. Er is ruimte voor lokale invulling van de maatregelen. Daar wil de raad bij betrokken worden. Marc Konings vraagt: 'Op welke wijze en met welke frequentie houdt de burgemeester de raad op de hoogte van de situatie rondom corona in de gemeente'. het antwoord is: 'De gemeenteraad krijgt per vier weken een overzicht van alle corona-gerelateerde zaken die gepasseerd zijn, inclusief een financieel overzicht van de corona-gerelateerde inkomsten en uitgaven'. De coronabrief wordt standaard geagendeerd voor de commissie. Raadsleden kunnen voorstellen aandragen. Maar besluiten moeten soms heel snel genomen worden en dan is overleg vooraf niet altijd mogelijk, zo gaf burgemeester Breunis van de Weerd aan.

Weekmarkt

Vanaf komende donderdag worden op de weekmarkt alleen levensmiddelen aangeboden. Dus geen bloemen, geen drogisterijartikelen of diervoeding. Daar was wat verwarring over. Geen bloemenverkoop op de markt, maar wel in buitenverkoop bij bloemenwinkels. Drogisterijartikelen wel bij bijvoorbeeld Het Kruidvat en niet op de markt. "De Haagse maatregel is niet uit te leggen", stelde Breunis van de Weerd. Maar hij moet zich nu houden aan de regels. De fractievoorzitters hadden meer voorbeelden van onlogische besluiten. Harm Jan Polinder (SGP): "Geen rookworst bij de HEMA, wel bij Albert Heijn."

Kerken

Evert Leusink (CU) wilde weten wat het overleg van de burgemeester met de kerken had opgeleverd. De burgemeester had de kerken opgeroepen om niet meer fysiek, maar alleen digitaal diensten te houden. Leusink maakte zich zorgen over de veel besmettelijker Britse variant van het virus. Van de Weerd wilde niet ingaan op de gesprekken met individuele kerken, maar veel kerken houden op dit moment alleen digitale diensten. Bij kerken die wel fysiek kerkgangers aanwezig laten zijn, proeft de burgemeester de gedachte: 'zolang er nog geen besmettingen zijn in onze kerk, gaan wij op de huidige wijze door'. De burgemeester blijft contact houden met de kerken.

Vaccinatie

Ook hierover had Evert Leusink al schriftelijke vragen gesteld. 'Vaccinatie is een belangrijk middel om de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen. Het is een gegeven dat de vaccinatiegraad in onze gemeente relatief laag is. Worden er in Nunspeet aanvullende campagnes overwogen om de COVID-19 vaccinatie te stimuleren?'. Breunis van de Weerd vond dit een lastig onderwerp. Op dit moment wordt de landelijk campagne uitgerold. Dat gebeurt op verschillende manieren. Daarmee heeft de gemeente geen zicht op wie wel en niet gevaccineerd is.

Hij ziet in de samenleving drie groepen. Er is een groep groep mensen die zich zullen laten vaccineren. Er is een groep twijfelaars, die nog niet weten wat ze gaan doen. "Hier valt dus winst te behalen." Voorlichting is dus belangrijk. De derde groep bestaat uit mensen die vaccinatie mijden. Dat zijn enerzijds mensen die uit kerkelijke motieven geen vaccinatie willen, anderzijds een groep die uit 'alternatieve' overwegingen vaccinatie weigeren.

Evert Leusink pleit voor een lokaal webinar om de voor- en nadelen van vaccinatie eens op de rij te zetten. Van de Weerd vond het wel een goed idee, maar wilde daarover eerst overleg met de GGD om te kijken of dat wel past in het voorlichtingsprogramma.

Waardering

De commissie heeft lof voor de wijze waarop de burgemeester zijn rol in deze coronatijd vervult en inwoners en op de hoogte houdt. De gemeenteraad treedt eensgezind op.

Dick Baas

Raad steeds geïnformeerd over maatregelen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden