Hulshorst: zandverstuiving niet afsluiten


<p>Zandverstuiving bij Hulshorst.</p>

Zandverstuiving bij Hulshorst.

(Foto: Jenco van Zalk)

Hulshorst: zandverstuiving niet afsluiten

  Nieuwsflits

In Hulshorst is onrust ontstaan over de plannen voor het afsluiten van de zandverstuiving in het broedseizoen en het afsluiten en verleggen van enkele parkeerplaatsen. Reden voor het bestuur van de buurtvereniging Hulshorst bezwaar aan te tekenen bij o.m. de provincie tegen de plannen.

HULSHORST – De buurtvereniging vindt het spijtig dat zij pas in een laat stadium bij de plannen is betrokken toen deze al redelijk in beton leken te zijn gegoten. Daarnaast zijn, buiten natuurorganisaties, andere belangenorganisaties gepasseerd. In het bezwaar wordt erop gewezen dat Hulshorsters in de afgelopen jaren al veelvuldig zijn geconfronteerd met het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen. Hierdoor is de beleving van de natuur al sterk verminderd. Aangegeven wordt dat beseft moet worden dat o.m. de zandverstuiving deels is aangekocht met gemeenschapsgeld van overheden met de verplichting dat deze opengesteld moeten blijven voor publiek.

De buurtvereniging stelt het van de zotte te vinden dat het parkeren geconcentreerd moet worden in Harderwijk of Nunspeet. Dat geldt ook voor het plan rond verplaatsing of het opheffen van de parkeerplaats aan de Klarenweg. Deze laatste parkeerplaats wordt o.m. gebruikt door bezoekers van het Aortjes Huis dat hiermee een stuk minder gemakkelijk bereikbaar wordt. Verplaatsing van de overige parkeerplaatsen betekent dat hiervoor op een andere plek natuur moet worden verwijderd waar ook broedende vogels aanwezig zijn. De buurtvereniging vindt dat de zandverstuivingen (Hulshorster Zand en Beekhuizerzand) toegankelijk moeten blijven voor publiek. Dit ook vanwege de eigen constatering dat het maar zelden echt druk is.

Water uit berg

Wat de buurtvereniging betreft zouden er hooguit op enkele specifieke locaties beperkingen kunnen worden opgelegd tijdens het broedseizoen van de vogels. Men vindt dat te gemakkelijk wordt aangenomen dat de teruggang van vogels is te wijten aan de mens terwijl dit een tendens is die zich landelijk voordoet. De vereniging geeft aan niet tegen een eventuele ontwikkeling van het Hendriksbos te zijn om bezoekers meer natuurwaarde te doen beleven. Daarbij moet ook worden gekeken of de zogenoemde Lekberg in ere kan worden hersteld. Nog steeds stroomt hier water uit de berg, zij het dat de plekken waar dit gebeurt niet meer open worden gehouden zoals dat in het verleden jarenlang is gedaan door een iHulshorster. Het gaat hier om een unieke gebeurtenis binnen Nederland.

Door de redactie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden