Arm op schouder ondernemer Nunspeet


<p>Oud-burgemeester Dick van Hemmen van Nunspeet vervult zijn ambassadeursrol met verve en plezier.</p>

Oud-burgemeester Dick van Hemmen van Nunspeet vervult zijn ambassadeursrol met verve en plezier.

(Foto: Dick van der Veen)

Arm op schouder ondernemer Nunspeet

  Nieuwsflits

(tekst Dick van der Veen)

De detailhandel en de horeca hebben het zwaar. Een lange tijd zat alles dicht en nu mag er mondjesmaat weer iets, de horeca uitgezonderd. De drie serviceclubs Rotary, Lions en Ronde tafel beraadden zich een maand geleden samen met de ondernemers over de vraag wat er buiten de overheidssteun zou kunnen worden gedaan.

NUNSPEET – “Primair de vraag: waarom? Er is zoiets als een ondernemersrisico en daar wilden we niet intreden. Maar dan toch: we hebben mooie winkels met grote diversiteit in onze gemeente. Het is in veler belang dat winkelstraten levendig worden gehouden. Het zijn de ook de sponsoren van ons rijk geschakeerde verenigingsleven. Je hebt te maken met ondernemers, ondernemingen en met mensen die er werken, maar ook dus met het hele maatschappelijke gebeuren er omheen”, zegt oud-burgemeester Dick van Hemmen, die de rol van ambassadeur op zich heeft genomen. “In goed overleg met mijn opvolger Breunis van de Weerd. Hij vindt het fijn dat ik dit wil doen. Voor een zittende man is dat allemaal wat moeilijker. Denk aan belastingaanslagen en andere facetten in het samenspel tussen lokale overheid en gemeente. Laat duidelijk zijn dat de gemeente ons faciliteert. We hebben overleg in het gemeentehuis, waardoor we een deel van de kosten dekken.”

Van Hemmen: ‘’De winkels zijn gesloten en niet omdat er geen goede producten voorradig zijn. Een beroepsgroep is de dupe van veiligheidsmaatregelen waardoor de klanten niet binnen mogen komen. En let wel: het duurt een hele tijd voor overheidsgeld binnen is. DE kosten voor salarissen lopen door. Je kunt niet tegen het personeel zeggen: deze maand geen loon, wellicht over een paar maanden wel weer. Een aantal bedrijven staat op omvallen.”

Wat is er uit dat overleg van de vorige maand voortgekomen?

“Er is sprake van een tweesporen beleid. De serviceclubs hebben een steunfonds gevormd dat onder meer via crowdfunding wordt gevoed. Op aanvraag van ondernemers die het hard nodig hebben geld toekennen. De drie clubs hebben een bestuur gevormd dat zich laat adviseren door een anonieme toetsingscommissie. De mensen die er deel van uitmaken hebben kennis van de lokale situatie en zijn onafhankelijk. Over hun oordeel kan niet worden gecommuniceerd. De hoogte van de bijdrage hangt af van de omstandigheden. Het kan net de steun zijn die voorkomt dat een ondernemer omvalt. Er wordt naar gekeken of geen goed geld naar kwaad geld wordt gebracht. De blik gericht op de situatie waarin het bedrijf zich bevond voor het uitbreken van corona. Het heeft geen zin een onderneming te helpen die niet meer levensvatbaar is. Het gaat om een gift; geen (renteloos) voorschot. In principe geldt een looptijd van één jaar. Er waren bedrijven die pico bello hebben gedraaid. Ze worden aangesproken. Ook ondernemers in ruste met een zeker vermogen die laten weten dat ze wat voor deze situatie over hebben.”

Een ander initiatief dat loopt is dat van SOS: Steun Ons Samen. Van Hemmen: “Ondernemersvereniging en VVV Nunspeet uit de kunst (waarvan hij voorzitter is - red.) lanceerden een soort van drietrapsraket. We hebben live uitzendingen achter de rug. Daarin gesprekken met ondernemers die hun verhaal konden doen. Niet het etaleren van zieligheid, maar om zo mensen bewust te maken dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Een vorm van morele steun. Een veiling met een grote hoeveelheid dure en goedkopere artikelen waarop kan worden geboden, een etentje, een wandeling met de wethouder enz. Op die manier proberen we een aparte pot te vullen. Verder bekijken we hoe we in zomer en najaar activiteiten kunnen ontplooien voor de inwoner, maar zeker ook voor de toerist. Om te boeien en te binden. Voor Nunspeet als toeristische gemeente bij uitstek van eminent belang. Leuke kleinschalige evenementjes waarbij de klant wat langer blijft en ook een terrasje pakt. En tenslotte bekijken we de mogelijkheden om één of twee grootschalige evenementen te organiseren die Nunspeet wat nadrukkelijker op de kaart zetten. Kijken of we tot samenspel kunnen komen. Maatwerk, wat past bij dit dorp. Levendigheid in de centra waardoor mensen uit de parken komen. Trajecten die los van elkaar staan om verwarring te voorkomen en de kans op succes te vergroten. “

Van Hemmen ziet het als zijn rol positieve feedback over te brengen. De schroom bij ondernemers in nood weg te nemen om de toegestoken hand beet te pakken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden