Monument voor slachtoffers corona


<p>Burgemeester Breunis van de Weerd roemt vooral ook&nbsp; de grote veerkracht van de Nunspeetse samenleving.</p>

Burgemeester Breunis van de Weerd roemt vooral ook  de grote veerkracht van de Nunspeetse samenleving.

(Foto: gemeente Nunspeet)

Monument voor slachtoffers corona

  Nieuwsflits

(Door Dick van der Veen)

Burgemeester Breunis van de Weerd stelt een jaar na het uitbreken van corona dat veel leed niet is verwerkt. Een digitale bijeenkomst over rouwverwerking bleek in een grote behoefte te voorzien. Er zijn plannen voor een plek/monument waar mensen kunnen stilstaan bij wat hen is overkomen.

NUNSPEET - “Bij het begin van de coronacrisis had je niet door dat het zo lang zou kunnen duren. Je krijgt als burgemeester een groot aantal bevoegdheden. Ik heb een structuur om me heen gemaakt van mensen binnen de organisatie die me helpen met allerlei deeltaken. De open brieven die ik heb doen uitgaan waarin ik duiding gaf en opriep tot voorzichtigheid zijn goed geland. Dan toch zijn er momenten dat je streng moet zijn en radicaal ‘nee’ moet zeggen. We bevinden ons nu in een situatie dat het iets minder heftig is, waar je enige soepelheid in het beleid hoopt te kunnen stoppen waar dat kan en mag.”

Van de Weerd geeft aan dat in Nunspeet nu pas blijkt hoe ernstig het in de eerste fase was. “Je zat er toen middenin, er was geen gelegenheid tot verwerking en die is er in feite nog steeds niet. Ik durf te stellen dat het gemiddelde naleefgedrag hier gunstig afsteekt bij dat in andere gemeenten. Zo’n 99,5 procent van de bevolking staat achter de maatregelen. De angst zat er diep in. Vanuit de historie weten we dat een aantal mensen er anders op reageert, denkt in complottheorieën, het virus ontkent. Je moet als gemeente handhavers de straat opsturen en de politie deelt boetes uit. Alles komt neer op vertrouwen. Dat we als gemeente de goede dingen doen.”

Nunspeet kwam met een anderhalvemeter-coach. “Een van onze medewerksters van de buitendienst is als zodanig aan het werk gegaan. Het betreft maatwerk. Hoe je bijvoorbeeld coronamaatregelen kunt uitvoeren binnen de horeca. In haar gesprek met die sector over het plaatsen van tafels, schermen en dergelijke kwamen waardevolle creatieve oplossingen naar voren, die zij als coach in een volgend gesprek op tafel kon leggen. Het laat zich verstaan dat ze in deze situatie ook nog alles moest ontdekken. Het vormde een onderdeel van het houvast en acceptatie.”

Al vroeg kwam één van de medewerkers te overlijden. “Dat heeft op mij en de hele organisatie diepe indruk gemaakt. Ik moest mijn rijbewijs laten verlengen en sprak nog kort tevoren met hem aan de balie. We zijn van dezelfde kerk, waarin ‘s morgens voorbeden werden gedaan. Bij thuiskomst een telefoontje dat hij was overleden. Onder normale omstandigheden is er een herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis. Tijdens de rouwdienst waren slechts 30 mensen aanwezig. Ik nam de plaats in van een familielid en voelde me bezwaard. Het heeft diepe wonden geslagen die nog niet geheeld zijn. Recent zijn we met een aantal mensen van de gemeente individueel bij het graf geweest. Na afloop is er op gepaste afstand koffie gedronken. Van twee kinderen, die beide ouders door corona verloren, kreeg ik een fotoboek. Dat is het enige wat ze hebben om zich aan vast te houden. Waardig afscheid nemen was er niet bij.”

Niemand is op zulke omstandigheden voorbereid. “Je hebt als burgemeester bevoegdheden waarvan je ineens gebruik moet maken. We voeren met collega’s wel allerlei oefeningen uit in het handelen bij calamiteiten. Zowel regionaal als in een groter verband. Dan toch moet je veel vraagstukken oplossen waarvoor geen recept bestaat. Je staat versteld van de spankracht van een samenleving, hoe die zich aanpast. Ik merk dat in gesprekken met jongeren, een marktkoopman die vertelt dat het bestellen via de website en het afhalen bij de kraam vlekkeloos verloopt.”

We bevinden ons nu in protestfase. “Ik woonde recent een hoorcollege bij van Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar pestepidemieën in de Middeleeuwen. Ook toen reageerde de bevolking in een aantal fases met protest als één ervan. Mensen die hun eigen weg in sloegen. Dat gebeurde in andere verschijningsvormen, maar in zekere zin herhaalt de geschiedenis zich. Er waren jarenlang vervolgeffecten. In de tijd van Napoleon kenden we het fenomeen cholerapaspoort, te vergelijken met het vaccinatiepaspoort waar we het nu over hebben.”

Nunspeet werkt nu aan een monument/herdenkingsplek waar mensen de gevolgen van de coronabesmetting kunnen overdenken. “Dan denk je natuurlijk in de eerste plaats aan het verliezen van dierbaren, maar ook het verliezen van een baan raakt mensen diep.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden