<p>Koos Meijer met Joris bij de openbare laadpaal op het Whemeplein, Deze laadpaal staat nog niet op de gemeentelijke website.</p>

Koos Meijer met Joris bij de openbare laadpaal op het Whemeplein, Deze laadpaal staat nog niet op de gemeentelijke website.

(Foto: Dick Baas)

Oplaadpaal alleen op eigen oprit?

  Nieuwsflits

‘Gemeente Nunspeet stimuleert elektrisch rijden. Elektrische auto’s zijn schoon en stil, wat goed is voor een gezonde leefomgeving en doordat ze geen CO2 uitstoten dragen ze niet bij aan de klimaatverandering. Daarom bouwen wij aan een dekkend netwerk van oplaadpalen in onze gemeente. Zo maken we elektrisch rijden mogelijk’. Dat is te lezen op de website van de gemeente Nunspeet. Maar is dat wel zo?

NUNSPEET - CDA-raadslid Koos Meijer kwam in gesprek met een bewoner van een tussenwoning in ‘t Hul. Die vindt het onterecht en niet van deze tijd dat het rijden van elektrische/hybride auto’s vanwege het niet of nauwelijks kunnen gebruiken van eigen oplaadpunten alleen is weggelegd voor huiseigenaren van hoekwoningen en vrijstaande woningen. Koos Meijer ging vragen stellen aan het college van B en W over de omschreven situatie. In het antwoord herkent het college die situatie en geeft aan dat inwoners die niet beschikken over eigen ruimte een openbare laadpaal kunnen aanvragen. Er wordt dan gekeken naar een geschikte plek. Daarvoor is er een bedrijf dat laadpalen plaatst en exploiteert.

In het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zijn gemeenten bezig met een zogeheten laadvisie. Zo ook de gemeente Nunspeet. Laden met eigen stroom wordt meegenomen. In het antwoord aan Meijer geeft het college wel aan dat laden vanaf eigen terrein met kabels over het trottoir niet is toegestaan. Dat is te gevaarlijk voor voetgangers.

Laden met eigen stroom

De toekomst is helder. De auto laden met energie van de eigen zonnepanelen. Milieu Centraal heeft rekensommetjes gemaakt. Zoals uit recente publicaties blijkt. dat de energiekosten bij 12.000 km rijden per jaar met een middenklasse auto bij elektrisch thuisladen 440 euro kost. Bij alleen publiek laden is dat 800 euro . En ter vergelijking: diesel kost 930 euro en benzine 1425 euro per jaar.

Vervolgvragen

De antwoorden van het college bevredigden Koos Meijer niet. De beantwoording is gericht op het heden, niet op de toekomst. Elektrisch rijden heeft de toekomst, maar hoe kun je straks ruimtelijk je auto opladen? Zonnepanelen op het dak, eigen stroom leveren aan de eigen auto. De auto is dan het energie-opslagsysteem. Dat wordt de toekomst. Hoe geeft de gemeente dat vorm in ruimtelijke zin? Reden voor Koos Meijer om een serie vervolgvragen te stellen aan het college. Wil het college eens nadenken over de EV-kabelgoottegels die bijvoorbeeld de gemeente Soest toepast in bestaande wijken.

Oplaadstructuur

Vraag aan het college om na te denken over de oplaadstructuur in de wijken Molenbeek 3, Elspeet Noordwest en ‘t Hul Noord met de vragen: waar kunnen eigen oplaadpalen komen, waar moeten openbare oplaadpalen komen en hoe kun je bewoners van tussenwoningen een gelijke fysieke oplaad- en gebruik situatie van de stekkerauto geven.

(Tekst: Dick Baas)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden