<p>Zijn er nu vijf wethouders nodig, in 1972 was twee voldoende: Jaap vd Zande (CHU-AR) en Jaap Hiddink (GB).</p>

Zijn er nu vijf wethouders nodig, in 1972 was twee voldoende: Jaap vd Zande (CHU-AR) en Jaap Hiddink (GB).

(Foto: Archief gemeente Nunspeet)

Gemeente Nunspeet bestaat 50 jaar

  Nieuwsflits

De SGP-fractie wil het 50-jarig bestaan van de gemeente Nunspeet op 1 januari 2022 niet ongemerkt laten voorbij gaan. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder stelde er vragen over. Hij wilde weten of het college al ideeën had hoe dat feit gevierd moet worden. Het college laat weten nog geen concrete ideeën te hebben.

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet is op 1 januari 1972 gestart en heeft daarmee een betrekkelijk korte geschiedenis. Reden was de splitsing van de gemeente Ermelo in twee gemeenten: Ermelo en Nunspeet. Dat werd geregeld in de ‘Wet van 15 september 1971 tot opheffing van de gemeente Ermelo en vorming van nieuwe gemeenten Ermelo en Nunspeet, gepaard gaande met uitbreiding van de gemeente Harderwijk’. En zo kwam er een einde aan een jarenlange strijd tussen Nunspeet en Ermelo. De Eerste Kamer had op 14 september 1971 het wetsontwerp goedgekeurd, de Tweede Kamer had dat al op 28 juni gedaan. In de Eerste kamer was het geen ‘hamerstuk’. De VVD en D66 vonden in het wetsontwerp onvoldoende weerlegd waarom niet Harderwijk en Ermelo samengevoegd werden. De SGP was het er helemaal mee eens, want de woordvoerder ir. C.N. van Dis had tenslotte in de Stationsstraat in Ermelo gewoond.

Ermelo vierde op 14 september uitbundig feest. De zelfstandigheid was bereikt. Nunspeet nam de beslissing voor kennisgeving aan. De vlag voor het gemeentehuis aan de Laan werd gehesen en de Harmonie bracht burgemeester Langman en zijn vrouw een serenade.

Uit de antwoorden op de vragen van Harm Jan Polinder blijkt duidelijk dat er nog niet is nagedacht over de wijze waarop het 50-jarig bestaan gevierd moet worden. Iets doen in de media en bij de nieuwjaarstoespraak. En in de loop van het jaar gelegenheden zoeken om het gouden jubileum te promoten, aanhaken bij evenementen waar ook het label van 50 jaar aan hangt. Commissie en raad zullen zeker bij de verder uitwerking betrokken worden.

Vraag van Polinder: “Is het college bereid ook de lokale verenigingen (incl. de ondernemersverenigingen) bij de feestelijkheden rondom dit jubileum te betrekken?”. Het antwoord is helder: “Initiatieven uit de samenleving zijn altijd welkom.”

In de commissie kreeg burgemeester Breunis van de Weerd de vraag om ook contact op te nemen met de gemeente Ermelo, want die bestaat ook een halve eeuw. De burgemeester had geen idee hoe dat bij de splitsing leefde in Ermelo. Tip voor Breunis van de Weerd: bij het 25-jarig bestaan van de gemeente is tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 1997 een boekje overhandigd, waar alle perikelen rond de splitsing helder zijn beschreven. ‘Vijfentwintig jaar gemeente Nunspeet’ was een uitgaven van de gemeente.

Artikelenreeks

Deze krant/website zal in de komende periode in diverse artikelen aandacht schenken aan de historie van de gemeente Nunspeet

(Tekst: Dick Baas)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden