<p>Met een ferme handdruk draagt Peter Groeneveld (r.) het voorzitterschap van de OVN over aan Cor Bouw.</p>

Met een ferme handdruk draagt Peter Groeneveld (r.) het voorzitterschap van de OVN over aan Cor Bouw.

(Foto: Dick Baas)

Ondernemers in centrum vol elan

  Nieuwsflits

De Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN) hield afgelopen week een ledenvergadering. Het kon weer. De laatste was in 2019 gehouden. Dus vroeg beginnen in Veluvine; een broodje en een soepje en veel ruimte voor ontmoeting. Cor Bouw volgde Peter Groeneveld op als voorzitter van de OVN. Het marketingplan werd enthousiast aanvaard. Een nieuwe naam: ‘Nunspeet Onderneemt’.

NUNSPEET - De Nunspeetse ondernemers hebben op diverse manieren de coronaperiode doorgemaakt. Penningmeester Henk Jaap Leusink blikte er op terug. Hij had de statuten eens opgezocht bij de oprichting van de OVN in 1939. Het bestuur kende toen een propagandacommissaris. Die moest promotie maken voor de Nunspeetse winkels. Ook in deze tijd is een groepje ondernemers bezig gegaan om te kijken. Nu om te kijken hoe verder te gaan na de coronatijd.

Bestuurswisselingen

In coronatijd hadden Alex van Steenbrugge (Beregoed) en Arnold den Dikken (Meijers) het bestuur verlaten en was Anne de Glind (IJscafé) benoemd tot bestuurslid. Anna Frens (De Roskam) komt er bij en kapper Cor Bouw neemt de voorzittershamer over van Peter Groeneveld, die deze rol zeven jaar heeft vervuld. Hij had al eerder de functie van voorzitter vervuld en werd dan ook benoemd tot erelid.

Marketing

Een belangrijk deel van de avond werd gevuld door Casper Norg van het Nunspeetse bedrijf Giraffes4Zebras met de presentatie van een marketingvoorstel voor het centrum van Nunspeet. G4Z is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ondersteunen bij marketing en communicatie. Norg onderscheidt drie doelgroepen: lokale bevolking, bewoners van randgemeenten en toeristen. Vijf thema’s zijn dan voor deze doelgroepen belangrijk. ‘Persoonlijk en vertrouwd’ is van belang voor de lokale bevolking. ‘Grote variatie in winkelaanbod’ en ‘Bereikbaarheid en gratis parkeren’ kunnen vooral gepromoot worden voor de bewoners van omliggende gemeenten. Het thema ‘Terrassen’ is vooral voor toeristen van belang, maar ook de variatie in winkelaanbod en gratis parkeren zijn belangrijk. 

Deze thema’s kunnen verder uitgewerkt worden. Filmpjes, Instagram, Facebook gaan daar een rol bij spelen. Winkeliers kunnen een promotiefilmpje (laten) maken van hun winkel. Voor bereikbaarheid en parkeren zijn duidelijke plattegronden nodig met het aantal parkeerplaatsen, blauwe zones, lang parkeren en aan- en afvoerwegen.

Financiën

De naam Ondernemersvereniging Nunspeet klinkt wat oubollig. die moet veranderd worden in een actieve naam Nunspeet Onderneemt, en met een nieuw logo. Wie gaat dat betalen? Voor anderhalf jaar is er (nog niet helemaal) geld. Dan moet er een Ondernemersfonds komen, waar ook winkeliers in het centrum die geen lid zijn, maar wel profiteren, aan gaan mee betalen.

(Tekst: Dick Baas)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden