Videovergaderen begint te wennen


Zo is thuis op de website van de gemeente de commissievergadering te volgen (Foto: Dick Baas)
Zo is thuis op de website van de gemeente de commissievergadering te volgen (Foto: Dick Baas) (Foto: )

Videovergaderen begint te wennen

  Nieuwsflits

Bestrijding jeukrups blijft mechanisch plaatsvinden

Dick Baas

De raadscommissie Ruimte en Wonen heeft aangegeven met een positieve grondhouding in de komende raadsvergadering het realisatiebesluit over de stationsomgeving te benaderen. Er kan gewerkt worden aan een definitief ontwerp. En er blijven vragen die in een technisch beraad in het openbaar aan de orde moeten komen.

NUNSPEET - Het videovergaderen van de raadscommissies begint te wennen. Het gaat technisch al veel beter, al valt er soms een essentieel deel van de discussie weg. Het commissielid dat aan het woord geweest is blijft nog in beeld. Dat geeft soms een leuk beeld in de thuissituatie. Jeroen Snaterse (VVD) drinkt met smaak zijn koffie. Koos Meijer (CDA) blijft aandachtig naar het scherm kijken, maar op de achtergrond is een schilderij met een paard te zien. En dat intrigeert. Wat is het nu precies? Een voordeel is dat de commissieleden kort en bondig formuleren. Dat uitgangspunt moet maar vastgehouden worden als raad en commissie weer op het pluche in de raadszaal zitten.

Het bleek ook mogelijk om in deze videovergadering ook een inspreker aan het woord te laten. Die kon thuis zijn zegje doen over het principeverzoek Stakenberg 80a in Elspeet.

Stationsomgeving

In de commissie Ruimte en Wonen ging uiteraard de aandacht uit naar het Realisatiebesluit project verbetering Stationsgebied. Dat was in de vorige commissievergadering een maand opgeschoven om nog wat antwoorden te krijgen op meerdere vragen. Die antwoorden waren, meestal tot tevredenheid, gegeven door wethouder Marije Storteboom. Maar er bleven vragen die aan de orde moeten komen in het zogenaamde technisch beraad. De commissie wil daar eigenlijk graag bij zijn en het zou in een openbare bijeenkomst gevoerd moeten worden. De wethouder gaat haar best doen omdat te regelen. Volgende vraag: nog voor de raadsvergadering. Of er na? Met uitzondering van de ChristenUnie hadden de partijen geen moeite het na de raadsvergadering te doen.

Eikenprocessierups

Wethouder Marije Storteboom had al schriftelijke mededelingen aan de commissie gedaan over de eikenprocessierupsbestrijding. In het kader van het nieuwe groenbeleidsplan 2019-2029 zijn preventieve maatregelen uitgezet voor een natuurlijke bestrijding van jeukrupsen. Bijvoorbeeld door extra bloembollen te planten, gratis mezenkastjes ter beschikking te stellen, meer variatie aan te brengen in het beplantingsassortiment, waarbij minder jonge eiken worden geplant. De gemeente Nunspeet heeft niet ingezet op preventieve bestrijding met (biologische) bestrijdingsmiddelen. Dit in verband met tegenstrijdige berichten over de gevolgen voor vlinders en de biodiversiteit op langer termijn. Het blijft bij mechanische bestrijding van de overlast van de rupsen door middel van de mechanische zuigmethode. Informatie over de overlast van de eikenprocessierupsen is te vinden op de geactualiseerde website van de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden