Dynamisch programma woningbouw


Dat dit pand aan de Bergakkerweg vervangen wordt door woningen zal iedereen toejuichen
Dat dit pand aan de Bergakkerweg vervangen wordt door woningen zal iedereen toejuichen (Foto: Dick Baas)

Dynamisch programma woningbouw

  Nieuwsflits

Commissie Ruimte en Wonen op maandag 8 juni

Dick Baas

De raadscommissie Ruimte en Wonen gaat zich buigen over de 'Lijst dynamisch programma woningbouw 2020/2021'. Daarmee worden particuliere initiatieven voor woningbouw in de gemeente vastgelegd. Dat gebeurt in het kader van Woningbouw op Maat. Er is per jaar ruimte voor 30 woningen. De plannen worden na beoordeling wel of niet toegewezen.

NUNSPEET - De beleidsregel Woningbouw op Maat bestaat sinds 2015. Jaarlijks wordt een lijst opgesteld. Voor 2020/2021 zijn zestien initiatieven aangemeld voor uitbreiding van de woningvoorraad met in totaal 80 woningen. Eén aanmelding is na 31 maart ingediend en telt dus niet mee. Het valt op dat dit jaar er geen initiatieven waren voor sociale huurwoningen. De ruimte voor 30 woningen wordt aangevuld met elf woningen die eerder waren toegekend, maar waarvoor niet tijdig een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. De totale toewijzingsruimte bedraagt dus 41 woningen. Maar op basis van de voorgestelde lijst zijn het er 46. Dat is niet zo erg, want er is altijd planuitval. Die 46 woningen zijn zeven verschillende initiatieven, waarvan zes in Nunspeet (39 woningen) en 1 in Elspeet (zeven woningen).

De regel is dat de initiatiefnemer, waarvan de plannen worden toegekend, tot uiterlijk 31 maart 2021 de tijd hebben om een omgevingsvergunning in te dienen. Als de vergunning wordt verleend moet uiterlijk twee jaar later de bouw gereed zijn. Wel is helder dat plannen nog verder uitgewerkt moten worden en aan allerlei voorwaarden moeten voldoen.

Bergakkerweg

Kijkend naar de lijst zijn er nog al wat plannen aan de Bergakkerweg. Bijvoorbeeld acht appartementen aan Bergakkerweg 22-24 ter plekke van te slopen bijgebouwen. Aan de Bergakkerweg 28-32 gaat het om vijftien appartementen en twee grondgebonden woningen. Het autobedrijf (Garage Vierhout) en een dubbele woning verdwijnen dan. Dat is ook de motivatie voor toewijzing: een bedrijfsfunctie verdwijnt uit een woongebied.

Andere initiatieven in Nunspeet zijn bijvoorbeeld F.A. Molijnlaan 123-125, sloop bestaande panden en realisering van twaalf appartementen. Maar een plan aan de Harderwijkerweg 86 om een woning te vervangen door negen appartementen haalt het niet. Er is een ruimtelijke kwaliteitsslag te maken, maar het is teveel.

Aan het Zwolsewegje 64-66 is een plan om twee vrijstaande woningen te vervangen door vijf nieuwe woningen: een tweekapper of twee vrijstaande woningen, niet gericht op een speciale doelgroep, en drie seniorenwoningen.

Elspeet

In Elspeet worden dertien woningen gevraagd. De meeste initiatieven halen het niet. Alleen een plan voor zeven seniorenwoningen aan de Nachtegaalweg 3-5 komt in aanmerking. het is een agrarisch bestemd perceel achter een toekomstig zorgcentrum.

De bespreking in de commissie is een peiling. Het college beslist.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden