Respijtzorg heeft meer aandacht nodig


De keien voor het gemeentehuis bieden raadslid Arie Harteveld even een plekje in de zon.
De keien voor het gemeentehuis bieden raadslid Arie Harteveld even een plekje in de zon. (Foto: Dick Baas)

Respijtzorg heeft meer aandacht nodig

  Nieuwsflits

Mantelzorger bewust maken van gebruik respijtzorg

Dick Baas

Mantelzorgers hebben het zwaar, zeker in deze coronatijd. Om hen te ontlasten is er respijtzorg. Maar de toegang tot die respijtzorg wordt onvoldoende benut, zo is te lezen in het rapport 'Aanjager respijtzorg'. Arie Harteveld, raadslid voor de ChristenUnie vond dit een goed rapport en heeft nu vragen gesteld aan het college.

NUNSPEET - Uit gesprekken heeft Arie Harteveld geconstateerd dat veel mantelzorgers een moeilijke periode doormaken bij hun werk als mantelzorger: de dagbesteding viel weg, de thuiszorg werd afgeschaald, de huishoudelijk hulp stopgezet en vrijwilligers konden geen respijt meer bieden in de thuissituatie. Daarmee komt de vraag om respijtzorg dubbel hard naar voren.

Respijtzorg

Onder respijtzorg worden alle vormen van vervangende zorg en ondersteuning verstaan die er op gericht zijn om mantelzorgers te ontlasten en overbelasting tegen te gaan. Respijtzorg kan individueel zijn, bijvoorbeeld om een vakantie mogelijk te maken, maar ook langdurend om een langere zorgperiode goed door te komen. Respijtzorg kan geleverd worden door naasten, vrijwilligers of beroepskrachten en kan thuis of buitenshuis geleverd worden.

In februari verscheen het rapport van Clemence Ross-van Dorp, de aanjager respijtzorg. (Even een detail: Clemence Ross heeft als staatssecretaris in de zomer van 2004 in Nunspeet het verpleeghuis Seewende geopend door symbolisch het water te laten keren). Een van haar conclusies is dat veel gemeenten de mogelijkheden van respijtzorg onvoldoende benutten.

Zes vragen

Aanleiding voor Arie Harteveld om het college zes vragen voor te leggen. Allereerst wil hij weten of het college zicht heeft op het aantal mantelzorgers dat zich in meerdere of mindere mater overbelast voelen. Hoeveel van die mantelzorgers zijn tevens kostwinner? Welke mogelijkheden voor respijtzorg zin er momenteel in de gemeente Nunspeet? is het bekend dat er organisaties zijn als 'Saar aan Huis' en 'Handen in Huis' die respijtzorg regelen? Is het in voldoende mate bekend bij overbelaste mantelzorgers dat een aantal zorgverzekeraars respijtzorg vergoedt in de aanvullende verzekering. Arie Harteveld wil weten op welke manier dit meer bekendheid kan krijgen.

Kernvraag

En de zesde vraag is de kernvraag: 'Is het college bereid om de mogelijkheden van respijtzorg in Nunspeet voor mantelzorgers beter in kaart te brengen in samenspraak met het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet, andere lokale partners in ondersteuning van mantelzorgers zoals casemanagers dementie en zorgverzekeraars'.

Arie Harteveld heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Nunspeet aandacht besteedt in respijtzorg, maar op basis van het rapport van Clemence Ross wil hij dat graag eens in kaart gebracht zien.

Hij wacht de antwoorden af.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden