Koninklijk lintje voor zeer actieve lerares Irene Keizer


Irene Keizer is lerares op RSG Slingerbos / Levant in Harderwijk.
Irene Keizer is lerares op RSG Slingerbos / Levant in Harderwijk. (Foto: Jan Willem Groen)

Koninklijk lintje voor zeer actieve lerares Irene Keizer

  Nieuwsflits

Zij laat een
zeer waardevol opgezet schoolprogramma na

door de redactie

Loco-burgemeester L. van der Maas van Harderwijk heeft op 17 juli een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Irene Keizer op de locatie Slingerbos van RSG Slingerbos / Levant in Harderwijk. Op die laatste schooldag nam de school afscheid van de Nunspeetse als personeelslid vanwege haar pensionering. Keizer is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

NUNSPEET - Sinds 1979 is mevrouw Keizer werkzaam als docent Nederlands en Frans in het voortgezet onderwijs en vanaf 1982 bij RSG Slingerbos / Levant. Keizer is als docent mede bepalend (geweest) voor de toekomst van (oud-)leerlingen. Ze is betrokken bij de leerling, gericht op zowel leerling als leerstof, en doet haar werk met veel toewijding. Ze heeft ook veel vrije tijd gestoken in taken buiten het lesgeven om. Meer dan tien jaar heeft ze stukken geschreven voor zowel schoolkrant (inmiddels vervangen door de schoolwebsite) als huis-aan-huiskranten in Harderwijk. Keizer was ook betrokken bij het organiseren en begeleiden van reizen en excursies, maar bovenal heeft zij geïnvesteerd in internationalisering.

Inmiddels is Keizer ruim 20 jaar coördinator internationalisering op RSG Slingerbos / Levant en heeft zij als kartrekker de internationalisering binnen de school opgezet en uitgebouwd. De grotendeels vrijwillige werkzaamheden voor internationale projecten vragen veel tijd en inspanning, wat ze met veel energie en enthousiasme erin steekt. Ze wil het maximale voor de leerlingen uit de internationale projecten halen. Ze onderhoudt contacten met vele scholen in Europa wat vaak weer leidt tot nieuwe projecten wat zeer waardevol is voor de leerlingen en voor de school.

Keizer is coördinator in een Europees netwerk waar zij veel aanzien heeft verkregen door haar ongebreidelde inzet voor leerlingen en door steeds weer het maximale uit de projecten te halen. Door haar inzet is RSG Slingerbos / Levant een van de eerste scholen geweest die zich heeft kunnen aanmelden voor ELOS (Europese Leeromgeving Op School) netwerk (per 2019: Global Citizen Network). De doelstelling van het netwerk is: 'Het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij'. Van dit netwerk zijn ongeveer 70 Nederlandse scholen lid, waarvan er slechts acht gecertificeerd zijn, waaronder RSG Slingerbos / Levant door de inzet van de Nunspeetse. Door haar activiteiten in dit netwerk heeft zij bijna ieder schooljaar subsidie weten te verkrijgen voor internationaliseringsactiviteiten. Binnen het Global Citizen Network heeft zij meerdere voorlichtingen voor andere scholen/collega’s in Nederland verzorgd. Zij onderhoudt met vijftien tot twintig scholen in Europese landen contact. Ze weet voor de school uitwisselingspartners te vinden en zorgt zo voor langdurige uitwisselingscontacten. Ze bereidt reizen voor, maakt het programma, geeft voorlichting aan en communiceert met ouders. Ieder schooljaar gaat zij met de leerlingen mee op een reis. Ze is daarnaast ook actief betrokken geweest bij de internationaliseringsactiviteiten van de tweetalige leerlingen sinds de start 21 jaar geleden van het tweetalig onderwijs op RSG Slingerbos / Levant.

Nu Keizer met pensioen gaat, draagt zij de internationaliseringsactiviteiten die zij in gang heeft gezet en uitgebouwd, over aan haar collega’s. Zij laat een zeer waardevol opgezet programma na waarin de leerlingen van de school met leerlingen uit heel Europa contacten zullen blijven onderhouden en opbouwen. Ze heeft ondertussen contacten opgebouwd in zo’n beetje alle landen van Europa en weet de buitenlandse collega’s ook met elkaar te verbinden. Haar internationale netwerk is groot, waarvan sommige contacten meer dan tien jaar lopen. Het is belangrijk om leerlingen in contact te brengen met leeftijdgenoten in het buitenland en kennis te laten maken met andere leefpatronen en culturen waarbij de moderne vreemde talen die op school geleerd worden in de praktijk gebracht worden.

Sinds 2016 is Keizer ook actief als bestuurslid en contactpersoon van Stichting Randmeer. Zij is gastvrouw en verantwoordelijk voor ontvangst van musici, organisatie van concerten én betrokken bij pr-activiteiten. Daarnaast is zij bestuurslid van Stichting Vrienden Randmeerconcerten. Als pianiste speelt zij bovendien vrijwillig op diverse sponsorconcerten en begeleidt zanger(s)essen en musici.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden