Het vertrek van Ingrid Slaa was een gemis voor de raad.
Het vertrek van Ingrid Slaa was een gemis voor de raad. (Foto: Archief 2018)

Terugblik: halverwege 2018 en 2022

  Nieuwsflits

Nog even wachten op opvolger Gert van den Berg

Nog even wachten op opvolger Gert van den Berg

Dick Baas

De gemeenteraad van Nunspeet heeft de eerste helft van de raadsperiode 2018 tot 2022 er op zitten. Op 29 maart 2018 waren de 21 raadsleden beëdigd of hadden de belofte afgelegd. Na de vorming van het college namen de wethouders weer ontslag als raadslid en werden nieuwe raadsleden benoemd.

NUNSPEET - De politieke samenstelling van de gemeenteraad is nog steeds hetzelfde. Geen afsplitsingen zoals in vorige periodes. Er zitten nog steeds zeven SGP-ers, zes leden van Gemeentebelang, vier leden van de ChristenUnie, twee CDA'ers, een VVD-er en een lid van de PvdA/GroenLinks in de raad.

Het college bleef in de zelfde partijsamenstelling (SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie), maar het aantal wethouders nam toe van drie naar vijf. De tijdsbesteding verschilde. De SGP'ers Leen van der Maas en Jaap Groothuis, de GB'ers Marije Storteboom en Mark van de Bunte en Gert van den Berg van de ChristenUnie verdeelden de taken.

Nieuwe raadsleden

Het vertrek van het eerste raadslid in deze periode was wat onverwachts. De fractievoorzitter van de SGP, Chris Stoffer, verruilde de stoel in de raadszaal voor een zetel in de Tweede Kamer. Het afscheid vond plaats op 31 mei 2018. Zijn opvolger was Arie van de Pol, die op 27 maart 2018 afscheid had genomen van de gemeenteraad en nu weer terugkeerde.

Het feit dat Leen van der Maas, Jaap Groothuis en Marije Storteboom weer wethouder werden, had tot gevolg dat op 31 mei 2018 Gerard Mulder (SGP) weer terugkeerde en Reinier de Bruin (SGP) en Edward Koers (GB) raadslid werden.

Voor Edward Koers werd het niet wat hij er van verwachtte. Hij vertrok 31 oktober 2019 en werd opgevolgd door Ans Pluim uit Vierhouten. Overigens staat Edward nu kandidaat voor een bestuursfunctie bij Gemeentebelang.

Ingrid Slaa

Per 17 december 2019 moest de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Ingrid Slaa, om gezondheidsredenen haar raadslidmaatschap tijdelijk overdragen aan Jennifer Elskamp. Evert Leusink nam het fractievoorzitterschap over. Toen de formele periode van zestien weken voorbij was, besloot Ingrid definitief ontslag te nemen. Dus werd Jennifer Elskamp opnieuw beëdigd als raadslid. Een feit dat nu al de geschiedenisboeken in kan, want door de corona-beperkingen waren alleen de zes fractievoorzitters bij de beëdiging aanwezig.

Balans

Het is nog te vroeg om de balans op te maken van deze raadsperiode, maar onderwerpen als stationsomgeving, een nieuw zwembad, sport- en turnhal op de Wiltsangh en het onderwijshuisvestingsplan kunnen wat betreft besluitvorming alvast genoteerd worden.

2022

De partijen zijn al aan het kijken naar de volgende periode. Wie gaan weg? Bij de SGP zal dat Arie van de Pol wel zijn (maar je weet maar nooit).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden