Foto:

Brief burgemeester Breunis Van de Weerd van Nunspeet

  Nieuwsflits

 'Velen van u zullen vorige week donderdag 6 augustus de persconferentie van Premier Rutte en Minister De Jonge hebben gezien. Geen fijne boodschap. Wat bij mij nadrukkelijk blijft hangen?

- Het coronavirus is bezig aan een gevaarlijke opmars. 

- We houden ons onvoldoende aan de regels, 

- daardoor neemt het aantal besmetting toe 

- en zijn aangescherpte regels noodzakelijk. 

Al zagen we dit wel een beetje aankomen, deze constatering van het kabinet is toch heftig. Daar schrikken we van. Er is nog geen sprake van een tweede golf, maar het aantal besmettingen neemt landelijk weer toe. Dat doet het virus niet, dat doen wij, door ons gedrag! En als ik het woordje ‘wij’ gebruik, dan moet ik eerlijk zeggen dat het niet slaat op het merendeel van onze samenleving, maar wel op de groep die de maatregelen niet of onvoldoende serieus neemt. En dat heeft gevolgen. Grote gevolgen. Het aantal besmettingen groeit. Maar ook een zorgelijk gevolg is dat de grote groep kwetsbaren en ouderen steeds banger wordt om naar buiten te gaan. Een winkel te bezoeken, of door de Dorpsstraat te lopen. Sociale contacten te onderhouden. Er dreigt weer een isolement.

Inmiddels is duidelijk dat besmette jongeren zelf meestal niet ziek worden, maar wel een groeiende besmettingsbron zijn voor de ouderen. Terecht richtte onze premier zich ook tot de jongeren. Ik zou ook tot onze eigen jongeren willen zeggen: we begrijpen heel goed de moeilijke situatie waarin jullie verkeren. Elkaar zien, het fijn hebben met elkaar is o zo nodig in deze tijd. Maar doe het verantwoord. Jullie komen weer thuis. Steeds vaker blijkt dat besmettingen in huiselijke kring plaatsvinden. Je vader, moeder, opa of oma, of een kwetsbaar familielid. Jij bent een belangrijke schakel in het stopzetten van de coronaverspreiding in je eigen omgeving!

De burgemeesters gaan meer bevoegdheden krijgen. Zo kunnen ze openingstijden van de horeca beperken, gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties, locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten, parkeergelegenheden afsluiten, zoals een parkeerplaats bij het strand, publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken, handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van afspraken binnen sectoren en grootschalige samenkomsten verbieden.

Ik vind het goed dat de burgemeesters deze bevoegdheden krijgen. Maar mijn grote en uitdrukkelijke wens is dat ik ze niet hoef te gebruiken. En mijn wens komt alleen uit wanneer – u snapt het al – wij met elkaar de maatregelen serieus nemen.

Nunspeet heeft het in de afgelopen maanden zwaar voor de kiezen gehad. Laten we hand in hand als Nunspeetse samenleving onze verantwoordelijkheid nemen, de schouders eronder zetten en zorgen dat er niet nog een zwarte bladzijde aan dit verdrietige boek wordt toegevoegd. Daarom: houd afstand, vermijd drukke plekken, blijf thuis bij klachten en laat je direct testen, en werk zo veel mogelijk thuis. En ten slotte, zie – zeker in deze tropische dagen – een beetje om naar elkaar. Samen komen we deze crisis te boven!'

Uw burgemeester,

Breunis Van de Weerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden